Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 List do Koryntian » Rozdział 6
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jako jego współpracownicy napominamy was, abyście nie przyjmowali łaski Bożej na próżno. [2] »(Mówi bowiem Bóg: W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Oto teraz czas pomyślny, oto teraz dzień zbawienia.) [3] »Nie dając nikomu żadnego powodu do zgorszenia, aby nasza posługa nie była zhańbiona; [4] »Ale we wszystkim okazujemy się sługami Boga, w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w niedostatkach, w utrapieniach; [5] »W chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, w nocnych czuwaniach, w postach; [6] »Przez czystość i poznanie, przez wytrwałość i życzliwość, przez Ducha Świętego i nieobłudną miłość; [7] »Przez słowo prawdy i moc Boga, przez oręż sprawiedliwości na prawo i na lewo; [8] »Przez chwałę i pohańbienie, przez złą i dobrą sławę; jakby zwodziciele, a jednak prawdomówni; [9] »Jakby nieznani, jednak dobrze znani, jakby umierający, a oto żyjemy, jakby karani, ale nie zabici; [10] »Jakby smutni, jednak zawsze radośni, jakby ubodzy, jednak wielu ubogacający, jakby nic nie mający, jednak wszystko posiadający. [11] »Nasze usta otworzyły się przed wami, Koryntianie, nasze serce się rozszerzyło. [12] »Nie jest wam ciasno w nas, lecz w waszym wnętrzu jest ciasno; [13] »Odwzajemniając się więc nam – jak do moich dzieci mówię – rozszerzcie się i wy. [14] »Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością? [15] »Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? [16] »A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. [17] »Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. [18] »I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami – mówi Pan Wszechmogący. 
«  2 List do Koryntian 5 2 List do Koryntian 6 2 List do Koryntian 7  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.