Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 2 List do Koryntian » Rozdział 8
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii; [2] »Iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. [3] »Zaświadczam bowiem, że według możliwości, a nawet ponad możliwość okazali gotowość; [4] »Z wielkim naleganiem prosząc nas, abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. [5] »postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam za wolą Boga. [6] »Tak, że poprosiliśmy Tytusa, aby tak jak wcześniej zaczął, tak też dokończył u was tego dzieła łaski. [7] »Jak więc obfitujecie we wszystko, w wiarę, w mowę, w poznanie, we wszelką pilność i w miłość waszą do nas, tak i w tym dziele łaski obfitujcie. [8] »Nie mówię tego jako rozkaz, lecz abym przez zapał innych wypróbował szczerość waszej miłości. [9] »Znacie bowiem łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, dla was stał się ubogim, abyście wy zostali ubogaceni jego ubóstwem. [10] »A w tej sprawie daję wam swoją radę, gdyż jest to pożyteczne dla was, którzy nie tylko zaczęliście to robić, ale już ubiegłego roku wykazaliście chęć. [11] »Teraz więc to, co zaczęliście robić, dokończcie, aby tak, jak była gotowość w chęciach, tak też aby było wykonanie z tego, co macie. [12] »Jeśli bowiem najpierw jest gotowość, jest przyjmowana według tego, co kto ma, a nie według tego, czego nie ma. [13] »Nie chodzi bowiem o to, żeby innym ulżyć, a was obciążyć; [14] »Lecz o równość, aby teraz wasza obfitość usłużyła ich niedostatkowi, aby też ich obfitość waszemu niedostatkowi usłużyła, tak żeby była równość; [15] »Jak jest napisane: Kto wiele nazbierał, nie miał za wiele, a kto mało nazbierał, nie miał za mało. [16] »Lecz Bogu niech będą dzięki, który wszczepił taką troskę o was w serce Tytusa; [17] »Że przyjął tę zachętę, a będąc bardziej gorliwym, dobrowolnie wybrał się do was. [18] »Posłaliśmy razem z nim brata, którego sława w ewangelii rozchodzi się po wszystkich kościołach. [19] »A nie tylko to, ale też został wybrany przez kościoły na towarzysza naszej podróży w tym dziele łaski, którym służymy ku chwale samego Pana i ku okazaniu waszej gotowości; [20] »Wystrzegając się tego, aby nas ktoś nie ganił z powodu tego hojnego daru, którym służymy; [21] »Starając się o to, co uczciwe, nie tylko przed Panem, ale też przed ludźmi. [22] »A posłaliśmy z nimi naszego brata, którego pilność wielokrotnie wypróbowaliśmy w wielu sprawach, a który teraz jest o wiele bardziej pilny, ponieważ ma do was wielkie zaufanie. [23] »A jeśli chodzi o Tytusa, jest on moim towarzyszem i współpracownikiem wśród was, jeśli zaś chodzi o naszych braci, są wysłannikami kościołów i chwałą Chrystusa. [24] »Okażcie im więc przed kościołami dowód waszej miłości i naszej chluby z was. 
«  2 List do Koryntian 7 2 List do Koryntian 8 2 List do Koryntian 9  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.