Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List do Galatów » Rozdział 6
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. [2] »Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie prawo Chrystusa. [3] »Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. [4] »Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do  chluby w samym sobie, a nie w kimś innym. [5] »Każdy bowiem poniesie swoje własne brzemię. [6] »A ten, kto jest nauczany słowa, niech udziela ze wszystkich dóbr temu, który go naucza. [7] »Nie łudźcie się, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co bowiem człowiek sieje, to też żąć będzie. [8] »Bo kto sieje dla swego ciała, z ciała żąć będzie zniszczenie. Kto zaś sieje dla Ducha, z Ducha żąć będzie życie wieczne. [9] »A w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie żąć będziemy, jeśli nie ustaniemy. [10] »Dlatego więc, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom wiary. [11] »Widzicie, jaki długi list napisałem do was własnoręcznie. [12] »Ci wszyscy, którzy chcą się podobać według ciała, przymuszają was do obrzezania, aby tylko nie cierpieć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. [13] »Ci bowiem, którzy są obrzezani, sami nie zachowują prawa, ale chcą, abyście wy dali się obrzezać, żeby się chlubić waszym ciałem. [14] »Co do mnie, nie daj Boże, abym się miał chlubić z czegoś innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. [15] »W Chrystusie Jezusie bowiem ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale nowe stworzenie. [16] »A na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i miłosierdzie, i na Izraela Bożego. [17] »Odtąd niech mi nikt nie sprawia przykrości. Ja bowiem na swoim ciele noszę piętna Pana Jezusa. [18] »Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem, bracia. Amen. 
«  List do Galatów 5 List do Galatów 6 List do Efezjan 1  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.