Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 2
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi; [2] »Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. [3] »Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela; [4] »Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. [5] »Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus; [6] »Który wydał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. [7] »Ze względu na nie zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem – mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię – nauczycielem pogan w wierze i prawdzie. [8] »Chcę więc, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. [9] »Podobnie też kobiety niech się zdobią ubiorem przyzwoitym, ze wstydliwością i umiarem, nie z zaplatanymi włosami albo złotem, albo perłami, albo kosztownymi strojami; [10] »Lecz dobrymi uczynkami, jak przystoi kobietom, które uznają się za pobożne. [11] »Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. [12] »Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości. [13] »Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa. [14] »I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo. [15] »Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem. 
«  1 List do Tymoteusza 1 1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.