Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 3
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiarygodne to słowa: Jeśli ktoś pragnie biskupstwa, pragnie dobrej pracy. [2] »Biskup więc ma być nienaganny, mąż jednej żony, czujny, trzeźwy, przyzwoity, gościnny, zdolny do nauczania; [3] »Nieoddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, niełakomy na brudny zysk, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy; [4] »Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w posłuszeństwie i wszelkim szacunku; [5] »Jeśli bowiem ktoś nie umie rządzić własnym domem, jakże będzie mógł troszczyć się o kościół Boży? [6] »Nie nowicjusz, żeby nie wbił się w pychę i nie wpadł w potępienie diabelskie. [7] »Musi też mieć dobre świadectwo od tych, którzy są na zewnątrz, żeby nie ściągał na siebie hańby i nie wpadł w sidła diabła. [8] »Diakoni także mają być poważni, niedwulicowi, nienadużywający wina, niełakomi na brudny zysk; [9] »Zachowujący tajemnicę wiary w czystym sumieniu. [10] »I niech będą najpierw wypróbowani, a potem niech służą, jeśli są nienaganni. [11] »Ich żony także niech będą poważne, nierzucające oszczerstw, trzeźwe, wierne we wszystkim. [12] »Diakoni niech będą mężami jednej żony, rządzący dobrze dziećmi i własnymi domami. [13] »Ci bowiem, którzy dobrze pełnią służbę, zyskują sobie zaszczytny stopień i wielką śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. [14] »Piszę ci to, mając nadzieję, że wkrótce przybędę do ciebie. [15] »A gdybym się opóźniał, piszę, abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. [16] »A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. 
«  1 List do Tymoteusza 2 1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.