Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » 1 List do Tymoteusza » Rozdział 4
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów; [2] »Mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane sumienie; [3] »Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. [4] »Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. [5] »Uświęcone bowiem zostaje przez słowo Boże i modlitwę. [6] »Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Chrystusa Jezusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. [7] »Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. [8] »Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. [9] »Wiarygodne to słowa i godne całkowitego przyjęcia. [10] »Dlatego pracujemy i jesteśmy lżeni, że pokładamy nadzieję w Bogu żywym, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. [11] »To nakazuj i tego nauczaj. [12] »Niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku; lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. [13] »Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. [14] »Nie zaniedbuj daru, który jest w tobie, który został ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. [15] »O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. [16] »Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. 
«  1 List do Tymoteusza 3 1 List do Tymoteusza 4 1 List do Tymoteusza 5  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.