Teksty » Uwspółcześniona Biblia Gdańska » List Jakuba » Rozdział 2
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Ukryj oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bracia moi, niech wiara naszego Pana Jezusa Chrystusa, Pana chwały, będzie wolna od względu na osobę. [2] »Gdyby bowiem na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotym pierścieniem i we wspaniałej szacie i przyszedłby też ubogi w nędznym stroju; [3] »A wy zwrócicie oczy na tego, który ma wspaniałą szatę i powiecie: Ty usiądź tu w zaszczytnym miejscu, do ubogiego zaś powiecie: Ty stań tam lub usiądź tu u mego podnóżka; [4] »To czy nie czynicie różnicy między sobą i nie stajecie się sędziami o przewrotnych myślach? [5] »Posłuchajcie, moi umiłowani bracia: Czyż Bóg nie wybrał ubogich tego świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa, które obiecał tym, którzy go miłują? [6] »Lecz wy wzgardziliście ubogim. Czyż to nie bogaci was uciskają i nie oni ciągną was do sądów? [7] »Czyż nie oni bluźnią zaszczytnemu imieniu, od którego jesteście nazwani? [8] »A jeśli wypełniacie królewskie prawo zgodnie z Pismem: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie, dobrze czynicie. [9] »Lecz jeśli macie wzgląd na osobę, popełniacie grzech i jesteście osądzeni przez prawo jako przestępcy. [10] »Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich. [11] »Bo ten, który powiedział: Nie będziesz cudzołożył, powiedział też: Nie będziesz zabijał. Jeżeli więc nie cudzołożysz, ale zabijasz, jesteś przestępcą prawa. [12] »Tak mówcie i tak czyńcie, jak ci, którzy mają być sądzeni przez prawo wolności. [13] »Sąd bowiem bez miłosierdzia odbędzie się nad tym, który nie czynił miłosierdzia, a miłosierdzie chlubi się przeciwko sądowi. [14] »Jaki z tego pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? [15] »Gdyby brat albo siostra nie mieli się w co ubrać i brakowałoby im codziennego pożywienia; [16] »A ktoś z was powiedziałby im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie, a nie dalibyście im tego, czego potrzebuje ciało, jaki z tego pożytek? [17] »Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. [18] »Lecz ktoś może powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja mam uczynki; pokaż mi swoją wiarę bez twoich uczynków, a ja ci pokażę swoją wiarę z moich uczynków. [19] »Ty wierzysz, że jest jeden Bóg, i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. [20] »Czy chcesz się przekonać, marny człowieku, że wiara bez uczynków jest martwa? [21] »Czy Abraham, nasz ojciec, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował Izaaka, swego syna, na ołtarzu? [22] »Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i przez uczynki wiara stała się doskonała. [23] »I tak wypełniło się Pismo, które mówi: Uwierzył Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga. [24] »Widzicie więc, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie tylko z wiary. [25] »Podobnie i nierządnica Rachab, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła wysłanników i wypuściła ich inną drogą? [26] »Jak bowiem ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. 
«  List Jakuba 1 List Jakuba 2 List Jakuba 3  »


 Źródło tekstu: Fundacja Wrota NadzieiOpis prezentowanego tekstu: Projekt realizowany przez Fundację Wrota Nadziei, uwspółcześniający archaiczną gramatykę i słownictwo Biblii Gdańskiej z roku 1632. Wydawca wyraża zgodę na kopiowanie i rozpowszechnianie całości lub części publikacji, jednak bez czerpania z tego korzyści finansowych i bez wprowadzania jakichkolwiek zmian.