Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 1
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W początce Bog stworzył niebo i ziemię. [2] »Ale ziemia była nieużyteczna a prozna a ćmy były na twarzy przepaści, a duch boży na świecie nad wodami. [3] »I rzekł Bog: „Bądź światło”. I stworzono światłość. [4] »A uźrzał Bog światłość, iże jest dobra, i rozdzielił światłość ode ćmy. [5] »I nazwał jest światłość dniem, a ćmy nocą. I uczynił wieczor a s jutra, dzień jeden. [6] »Lepak rzecze Bog: „Bądź stworzenie w pośrzod wod, a rozdzieli[ł] wody od wod”. [7] »I uczynił Bog stworzenie, i rozdzielił wody, jeż to były pod stworzenim, ot tych, jeż były nad stworzenim. I stało sie jest tako. [8] »I nazwał Bog stworzenie niebem. I stał sie wieczor a z jutra, dzień drugi. [9] »Weźrzał lepak Bog i rzekł: „Zgromacie sie wody, jeż to pod niebem są, w miasto jedno a ukaż się suchość”. A stało się jest tako. [10] »I nazwał Bog suchość ziemię, a zgromadzenie wod nazwał morze. I widział Bog, iże jest dobrze. [11] »I rzekł: „Wspłodź ziemia ziele czyniąc siemię a drzewo jabłko nosząc czyniąc owoce podług swego przyrodzenia, jegoż siemię w sobie samem bądź na ziemi”. A stało sie jest tako. [12] »I wspłodziła ziemia ziele mając siemię podług płodu swego a drzewo nosząc owoce a mając każde siemię płodząc podług przyrodzenia swego. I widział Bog, iże jest dobrze. [13] »I stało sie z wieczora a s jutra, dzień trzeci. [14] »I powiedział Bog: „Bądźcie światła w stworzeniu niebieskiem a rozdzielcie dzień s nocą, a bądźcie na rozeznanie czasom i dniom, i latom, [15] »aby świeciły nad stworzenim niebieskim a oświeciły ziemię”. I stało sie tako. [16] »I uczynił Bog dwie świecy wielicy: światło więcsze, aby dniu świeciło, a światło mniejsze, aby nocy świeciło, a k temu gwiazdy. [17] »Jeż to są w stworzeniu niebieskiem, aby świeciły nad ziemią [18] »a włodły dniem i nocą, a światło rozdzielały se ćmą. I widział Bog, iże jest dobrze. [19] »I stało się s wieczora a z jutra, dzień czwarty. [20] »Potem rzekł Bog: „Wspłocie wody z siebie płod rybny dusze żywne i płod latający nad ziemią [i] pod stworzenim niebieskim”. [21] »I stworzył Bog wieloryby ❬...❭ i wszelką duszę żywną i ruchającą, ktorą są z siebie wody wydały, każde osobnie w swem rodzaju, i wszytek płod latający podług przyrodzenia swego. I widział Bog, iże jest dobre. [22] »I pożegnał temu stworzeniu a rzkąc: „Rośćcie a rozmnożcie się, a napełnicie sobą wody morskie, a ptastwo się rozpłodź na ziemi”. [23] »I stało sie z wieczora a z jutra, dzień piąty. [24] »Opięć rzekł Bog: „Wywie ziemia stworzenie żywe w swem porodzie, dobytek, robaki i źwierz ziemski podle podobieństwa jich”. I stało sie jest tako. [25] »Uczynił Bog źwierzęta ziemska, każde podług podobieństwa jich, i dobytek, i rodziczne robaczstwo, jiż to się płodzi po ziemi, w swem przyrodzeniu. I uźrzał Bog, że to jest dobrze, [26] »i rzekł: „Uczyńmy człowieka ku obliczu a ku podobieństwu naszemu, aby panował rybam morskim a ptakom, jeż to latają pod stworzenim niebieskim, i źwierzętom ziemskim, i wszemu stworzeniu, i wszemu uczynieniu trwającemu, jeż to się rusza po ziemi”. [27] »I stworzył Bog człowieka ku obliczu i ku podobieństwu swemu a ku obliczu bożemu stworzył jego, samca a samicę stworzył je. [28] »I pożegnał jim Bog a rzkąc: „Rośćcie a płocie sie, a napełnicie ziemię, a osięgnicie ją sobie, a panujcie rybam morskim i ptastwu, jeż to po powietrzu lata, i wszemu stworzeniu, jeż to się rucha na ziemi”. [29] »I rzekł Bog: „Oto dałeśm wam wszelkie ziele nosząc siemię podług przyrodzenia swego na ziemi a wszelkie drzewo, jeż to ma w sobie samem siemię przyrodzenia swego, aby było wam na pokarm [30] »i wszem źwierzętom na ziemi, i wszelkiemu ptaku pod niebem, i wszemu stworzeniu na ziemi, jeż to sobą władnie, w jemże to jest dusza żywa, aby sobie miał na pokarmienie”. I stało się tako. [31] »I uźrzał Bog wszytko, csoż był stworzył, a to wszytko jest barzo dobre. I stało się z wieczora a s jutra, dzień szosty. 
  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.