Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 12
«  1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem jest rzekł Pan Bog ku Abramowi: „Wynidź z ziemie a z swego rodu i z domu swego oćca a pojdzi do ziemie, ktorąż ja tobie ukażę. [2] »Ja cię rozpłodzę w wieliką włość i pożegnanie tobie dam a osławię twoje jimię, a będziesz błogosławiony. [3] »I będziesz pożegnan ❬...❭ a poklęty poklinającym, a ❬w❭ tobie będzie pożegnano wszytko ziemskie pokolenie”. [4] »I wyszedł jest Abram z tej włości, jakoż jemu był Bog przykazał, a Lot z nim szedł. A tedy Abram był w siedmidziesiąt w pięci leciech, kiedy był szedł z Aram. [5] »I pojął jest sobie Saraj swoją żonę i swego synowca Lota, i wszytko zboże, csoż są jimieli, jego czela i wszytek dobytek, csoż jego był napłodził w Aram, i wyszli są, aby szli do Kanaan ziemie. A gdyż byli przyszli do niej [6] »i jidzie Abram aże na to miasto, do ktorego to byli szli, tu jest był Chananeus w tej ziemi. [7] »I ukazał się jest Pan Bog Abramowi a rzekł jemu: „Siemieniu twemu dam ziemię tu to”. Jenże udziałał tu ołtarz Panu Bogu, jenż sie jemu był zjawił, i nazwał tu jimię jego. [8] »Ottąd pojdzie przeciw wschodu słuńca ku gorze Betel ❬...❭, a ode wchodu słuńca Haj, i udziałał tu ołtarz Panu Bogu a jimię ❬jego❭pocznie wzywać. [9] »I szedł jest Abram dalej jakoby na południe. [10] »I był jest głod w ziemi, potem jest Abram szedł do Ejipta, aby tam był gościem, bo nie mogł przed głodem być w ziemi. [11] »A gdyż był bliz Ejipta, rzekł ku Saraj swej żenie: „Wiem, iżeś krasna żona, [12] »bo cię uźrzą Ejipszczy i rzeką, by ty była moja żona, i zabijąć mię, a ty przy. [13] »Przetoż proszę ciebie, mowi, by była moja siostra, ać mi się dobrze stanie przez cię”. [14] »A tako potem gdyż był Abram wszedł do Ejipta i uźrzeli ją Ejip❬sz❭czy, iże była krasna wielmi, [15] »i powiedzieli książęta faraonowi i sch❬w❭alili ją jemu wielmi, i wzięli ją do faraonowa dworu. [16] »Abram rzekł: „Dobrze, iże ją wzięli procz mnie” a jimiał jest Abram owce, woły, osły, sługi swe i czeladź wieliką, i dziewki, oślice, wielbłądy. [17] »Potem jest Pan Bog biczował faraona przewielikimi ranami i dom jego [przepadł ziemię] prze Abramowę żonę. [18] »I powołał farao Abrama a rzekąc jemu: „Cso jest to, jiżeś mi uczynił? Przecześ mi nie zjawił, iże twoja żona była? [19] »Prze ktorą rzecz mieniłeś ją sobie siostrę, abych ją sobie wiął za żonę? Przymi ją a jidzi!” [20] »I przykazał farao o Abramie swym sługam, i przewiedli Abrama i jego żonę, i wszytko, csoż jimiał. 
«  1 Księga Mojżeszowa 11 1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.