Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem się jest wyprowadził Abram z ziemie Ejipta ❬z żoną i❭ se wszym nabytkiem a Lot s nim na południe. [2] »I był jest wielmi bogaty w złoto a w śrzebro. [3] »Potem się jest zasię wrocił ❬tą drogą❭, gdzie pirwej był [i] przyszedł z południa do Betel, na to miasto, gdzież był swoj stan drzewiej rozpiął a ołtarz uczynił miedzy Betelem a ❬Haj❭, [4] »i wzywał tu jimię boże. [5] »A lepak Lot, jeż to był s Abramem, miał stada owiec, w Abramowie ❬a❭ stany[6] »a nie mogli się na ziemi napaść, aby przybywali spo- łu, bo ich było barzo wiele i nie mogli są społu przebywać. [7] »Przeto się stała swada miedzy pastyrzmi abramowymi a lotowymi. A tego czasu bydlił Kananeus a Fatezeus w tej ziemi. [8] »I rzekł jest Abram ku Lotowi: „Prosi, aby nie była rozność ❬...❭ miedzy mymi a miedzy twymi pastyrzmi, abosmy sobie bracia. [9] »Otoć wszytka ziemia przed tobą jest. Powzdal się ode mnie, proszę ciebie, pojdzieszli ty na lewo, ja pojdę na prawo [będę przed się drżeć], a pojdzieszli ty na prawo, a ja na lewo”. [10] »Potem wzniosł Lot oczy i uźrzał wszytkę ziemię u włośc❬i❭, jeż to się wszytka rozlazła [i wszytek Jordan], drzewie nież był Pan Bog przewrocił Sodomę i Gomorę, jako raj boży a jako ziemia ejipska [tako] tym, ktorzy jidą do Segor miasta. [11] »[Csoż] Wyswolił sobie Lot kraj podle Jordana a pochylił się od wschoda słuńca i rozdzieliłasta się braty społu. [12] »Abram bydlił w ziemi Kanaan, a Lot przebywał w mieściech, jeż to są były podle Jordana, i bydlił jest w Sodomie. [13] »A ludzie w tem mieście byli barzo grzeszni a złościwi przed Gospodzinem. [14] »I rzekł jest Gospodzin ku Abramowi, gdyż był się s Lotem rozdzielił: „Wzniesi swoje oczy wysprz a poględni z tego miasta, na jemżeś to ninie, na połnocy a na południe, na wschod słuńca i na zapad. [15] »Tu wszę [j] ziemię, jeż opatrzysz, tobieć dam a twemu siemieniu aż na wieki. [16] »Ro zpłodzisz twe siemię jako proch na ziemi [takież bądź] [mocne twe siemię], będzielić mocny ktory człowiek sczyści proch na ziemi, takież będzie[lić] mocny twoje siemię sczyści. [17] »Przeto wstań a schodzi ziemię ❬...❭, iże tobie ją mam dać”. [18] »Tako potem w zwiedziawszy swoj stan Abram przyszedł i przebywał podle dołu Mambre, jeż to jest w Ebron, i udziałał jest tu ołtarz Panu Bogu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 12 1 Księga Mojżeszowa 13 1 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.