Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 15
«  1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To tak gdyż przeminęło, przyszedł jest głos boży ❬w widzeniu❭ ku Abramowi rzekąc: „Nie straszy się, Abramie, jacieśm obronienie twoje ❬...❭”. [2] »I rzekł Abram: „Panie Boże, cso mi dasz? Jać siędę przez dzieci, a syn włodarza [m] domu mego ten jest Elijaser Damaskus”. [3] »I przyczyni Abram: „Mnie[j] jeś [to] nie dał siemienia a toć wschowaniec m[n]oj będzie dziedzicem mego zboża”. [4] »A rychło przydzie k niemu słowo boże rzekąc: „Nie będzieć ten to twym dziedzicem, ale jenże wynidzie z twych lędźwi, tego będziesz jimieć dziedzicem”. [5] »I wywiodł jest ji precz, i rzekł jest k niemu: „Weźrzy na niebo a sliczy gwiazdy, acz możesz”. I rzekł k niemu: „Takoć będzie twe siemię”. [6] »I weźrzał Abram ku Bogu a ❬w❭ sprawiedliwość jemu obrocono. [7] »I rzekł k niemu: „Jać jeśm Bog, jenżem cię wywiodł z Ur Kaldejskich, iżećbych dał ziemię tu to a by ją jimiał”. [8] »I odpowie Abram: „Gospodzinie, ktorą bych widział mieci, iżebych ją jimiał w swej mocy?” [9] »A otpowiedział Pan Bog: „Weźmi mi krew trzeciego lata a kozę, a skopiec, wszytko trzeciego lata, garlicę a gołębia”. [10] »❬...❭ to wszytko i przecinaj je na dwoje i położy na gromadę, ale ptakow nie rozdzieli. [11] »I snidzie na doł ptastwo na marchę, ale Abram [się] jim bronił. [12] »A gdyż było słuńce za gorę zaszło, uderzy na Abrama drzemota a groza wielika w ciemności obydzie ji. [13] »I rzeczono k niemu: „Wiedz to, żeć twe siemię ma być gościnno w trzy ziemie a będzie poddano w robotę, ❬a❭ za trzysta lat będzie w tej nędzy. [14] »A wszedł lud, jenże to ma robotować, jeż ji będę udręczaci, ale potem wynidą z wielikim nabytkiem. [15] »A ty potem pojdziesz ku oćcom swym w pokoj a będziesz pogrzebion w dobrej starości. [16] »W czwartem potem wieku sam się wroci[sz], bo się jest jeszcze nie dokonała Amorejskich złość aż do dzisiego czasu”. [17] »A gdyż było słuńce za gorę zaszło i uczyni się mrokowa ćma a blask się zjawi, a światło ogniowe ida iskry a części rozdzielone ognia. [18] »A tego dnia zalubi Pan Bog s Abramem ślub a rzekąc: „Siemieniu twemu dam ziemię tu to ot rzeki ejipskiej aże do wielikiej rzeki Eufraten, [19] »Cynajska a Cenezajska, a Cetmonejska, [20] »Etejska a Farezejska, Rafaimska [21] »Amorrejska, Kananejska a [a] Grejezejska, a Jebuzejska”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 14 1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.