Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy Saraj żona Abramowa przezdziatkini była a miała dziewkę służebną z Ejipta, ktora to jimię miała Agar, [2] »i rzecze ku swemu mężu: „Toć Pan Bog zatworzył moj żywot, abych nie rodziła, wnidź k mej słudze, azać Bog zdarzy od niej mnie syny”. A gdyż on powolił k jej prośbie, [3] »pojąwszy Agar ejipską swą dziewkę po dziesięci leciech, jakoż byli poczęli bydlić w ziemi Kanaan, i dała ją swemu mężu, [4] »jenże jest wstąpił k niej. Tedy ona widząc, że jest poczęła, wzgardzi swą panią. [5] »I rzekł❬a❭ jest Saraj ku Abramowi: „Złostnie przeciw mnie czynisz, jacieśm swą dziewkę da- ła w twoje łono, ❬jaż to widząc❭, iże jest była poczęła, [a] w nienawiści mnie ma. Sędzi to Bog miedzy mną a miedzy tobą”. [6] »Jeż to Abram otpowiedział: „Otoć twoja dziewka jest w twoju ręku, uczyń s nią, cso chcesz”. A gdyż ją Saraj skaźni, ona precz uciecze. [7] »Potem gdyż ją jest nalazł anjoł gospodzinow u studnicej, jeż to jest na ścieżce na puszczy [A]sur, [8] »rzekł k niej: „Agar, służebnice Saraina, otkąd jidziesz a dokąd jidziesz?” A ona otpowiedziała: „Przed obliczym Saraj paniej mej uciekam”. [9] »I rzekł jest k niej anjoł boży: „Wroć się ku swej paniej a pokorz się jej pod ręką jej”. [10] »Opięć: „Wspłodzim płod siemię twe i będzie czyste a męskie w mocy”. [11] »I lepak: „Poczęła i porodziła syna, temu jimię zdziała Ismahel, przeto że jest twą nędzę sły- szał Gospodzin. [12] »A ten to będzie człowiek gniewliwy, a ręce jego przeciw wszem, a ręce wszech przeciw jemu, a straci kraj swej braci ❬...❭”. [13] »I wezwała lepak Agar jimię boże, jenże jest k niej mowił „Ty, Panie Boże, jenżeś na mię weźrzał”, i rzekła jest: „Zaiste, widziałaśm tu to, csom pożądała widzieć”. [14] »Przeto wezwała jest studnicę „Stud- nica żywego a widzącego [ode]mnie”. A ta jest miedzy Kades a Barad. [15] »I porodziła jest Agar Abramowi syna, jenże jemu jimię zdział Ismahel. [16] »I był jest Abram sześć a ośmdziesiąt lat, gdyż to jemu Agar porodziła Ismahela. 
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.