Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem gdyż w dziewiącidziesiąt w dziewiąci leciech będzie, zjawił się jemu Pan Bog i rzekł jest k niemu: „Jacieśm Bog wszechmogący, pojdzi za mną a bądź skruszony. [2] »Położę ślub miedzy tobą a miedzy mną a rozpłodzę cię wielmi”. [3] »I padł jest Abram na swe oblicze. [4] »I rzekł k niemu Bog: „Jacieśm Bog a ślub moj położę miedzy mną a miedzy tobą, a będziesz ociec mnogich rodzajow. [5] »❬...❭ a będziesz Abraham wezwan, bocieśm cię ustawił oćcem mnogich rodzajow. [6] »I każę tobie wielmi bujno rość a posadzę cię miedzy ludźmi, a krolowie wynidą z ciebie. [7] »I ustawię ślub moj miedzy mną a miedzy tobą i miedzy twym siemieniem po tobie ❬w❭ twem[u] rodu ślub wieczny, przeto bych był twoj Bog a siemienia twego po tobie. [8] »A dam tobie i twemu siemieniu ziemię, w jejże będziesz gospodarzem bydlić, wszytkiej ziemi Kanaan w wieczne imienie, a będę jich ❬Bog❭”. [9] »Opięć jest rzekł Bog ku Abramowi: „A ty przeto strzeż ślubu mego i siemię twe po tobie, i jich rod. [10] »Toć jest ślub moj, jenże macie chować, miedzy mną a miedzy wami a siemieniem twym po tobie, a obrzazan będzie miedzy wami każdy pacholik, [11] »a obrzeżecie kęsek łona waszego, aby było na wieczne znamię ślub❬u❭ miedzy mną a miedzy wami. [12] »Młodzieniec w ośmi dnioch będzie obrzazan miedzy wami w waszem pokoleniu, tako wschowaniec jako zakupieniec, a ktoćkoli ❬nie❭ będzie s rodu waszego. [13] »Będzie s nim m[n]oj ślub i s jego pokolenim na wieki. [14] »Mąż, jegoż to ciało nie będzie obrzazano, zagładzona będzie ta dusza z swego ludu, bo jest mego ślubu nie pełniła”. [15] »I rzekł lepak Bog ku Abramowi: „Swej żenie nie będziesz mowić Saraj, ale Sara. [16] »A ja ją pożegnam, a s niej dam tobie syna, ktoregoż to pożegnam, a od niego się wspłodzi wieliki lud i krolowie ludszczy”. [17] »I padnie Abram przed Bogiem na swe oblicze, i wstanie a rzecze w swem sercu: „Dał niż we ście leciech ja mogę syna mieci? A Sara bąd ❬ąc❭ w dziewiącidziesiąt leciech i porodzi[ła]?” [18] »I rzekł jest ku Bogu: „By był jedno żyw przed tobą Ismahel”. [19] »I rzekł jest Pan Bog ku Abrahamowi: „Sara żona twoja porodzi tobie syna a zdziejesz jemu jimię Isaak, a ja jemu ustawię ślub moj wieczny a siemieniu jego po niem. [20] »A w prośbie za Ismahela jestem cię usłyszał, toć ja dam jemu pożegnanie a rozpłodzę ji wielmi, dwanaście wywod z niego wynidzie a rozpłodzę ❬ji ❭ w wielki lud. [21] »Ale ślub moj ustawi❬ę❭ ku Isaakowi, jegoż to Sara tobie urodzi[ła] tegoż czasu w roku w drugiem”. [22] »A gdyż przestał s nim mowienia, otstąpił Bog ot Abrahama. [23] »A Abraham pojął Ismahela swego syna i wszytki schowańce swego domu, i wszytki ty, jeż to był kupił, i obrzezał jich łono natemieście tego dnia, jakoż jemu był Bog przykazał. [24] »I był jest Abraham w dzie- wiącidziesiąt a w dziewiąci leciech, gdyż się jest obrzazał, [25] »a Ismahel był we trzynaście leciech, gdyż to jest obrzazan. [26] »Wszytcy jednego dnia obrzezani, Abraham i Ismahel syn jego [27] »a wszytcy mężowie domu jego, tako wschowający jako zakupieńcy i cudzoziemcy pospołu obrzazani są. 
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.