Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Lepak Pan Bog wzjawił jest Sarze, jakoż to był ślubił jej i napełnił jej, cso mowił. [2] »I poczęła jest, i porodziła syna w swej starości wtenczas, jakoż jej był Bog prorokował. [3] »zdział jest Abraham synowi swemu, jegoż to Sara porodziła, Isaak [4] »a obrzazał ji osmego dnia, jako to był Bog jemu przykazał. [5] »A gdyż był Abraham we ście leciech, tego wieku się ❬jemu❭ urodził Isaak. [6] »I rzekła Sara: „Śmiech mi Bog uczynił, bo ktokoli to usłyszy, będzie się mnie naśmiewać”. [7] »I lepak jest rzekła: „I kto by usłyszał, nie będzie wierzyć Abrahamowi, aby Sara mogła porodzić syna a by porodziwszy ji by ji mogła otchować, jegoż jest porodziła w starości”. [8] »Tedy pacholik odchowan był a jął się rość i uczynił jest Abraham wielikie gody ❬w❭ dzień jego ostawienia. [9] »A gdyż była Sara widziała syna swego a on igrał s Agar z Ejipską, a ona igryta, i rzekła jest ku Abrahamowi: [10] »„Każ dziewce tu to i synowi, boć nie będzie dziecięciem syn dziewki mej s mym synem Isaakiem”. [11] »To słowo Abraham tesnie wziął o swem synu. [12] »Jemuż to Pan Bog rzekł: „Nie zda-ć się to wielmi przeciwno o synu a o dziewce twej, wszytko, csokoli każe Sara, posłuszen bądź jej, boć po Isaakowi twe siemię się rozpłodzi. [13] »A i syna twego ❬z❭ dziewki rozpłodzę w wieliki lud, bo jest twe siemię”. [14] »Tako wstaw Abraham z jutra a wziął chleba a łagwicę wody i włożył jej na plecy daw jej syna jej, i puści ją precz. Jeż to gdyż była wyszła, i poczęła błądzić po puszczy Bersabee. [15] »A gdyż jej było wody niedostanie w łagwicy, posadzi dziecię pod drzewem, jeż tam było, [16] »i jidzie precz, i siędzie ot niego na dostrzeleniu, i rzekła: „Nie będę, Panie Boże, patrzyć na śmierć dziecięcia mego”, a siedzęcy jęła wielikim głosem płakać. [17] »Ale Bog usłyszał głos młodzieńca tego i wzwoła anjoł boży s nieba rzekąc ku Agar: „Cso czynisz, Agar? Nacznie się bać, bo jest Pan Bog usłyszał głos twego dziecięcia z tego to mieśćca, na jemże to jest dziecię. [18] »Wstań a pojmi dziecię za rękę, boć się rozpłodzi w wieliką włość”. [19] »I otworzył Pan Bog oczy jej, i uźrzała wody studnicę ❬...❭ a naczyrpnęła jej łagwicę i dała jest dziecięciu pić, [20] »i była z nim. Jenże tu rosł a przebywał jest na puszczy, tedy ten młodzieniec był strzelcem. [21] »I przebywał jest na puszczy Faron, i pojęła jest jemu mać jego żonę s ejipskiej ziemie. [22] »Tegoż czasu rzekł Abimelech [ku] a Fikol wywiodę wojski jego ku Abrahamowi: „Bog jest z tobą przy wszem, csokoli czynisz. [23] »Przetoż przysięży mi na swego Boga, aby mi nie szkodził ani mym namiastkom, ani memu płodu, ale czyń ❬mi❭ miłosierdzie, jeżem ja tobie uczynił, a ziemi, w niejżeś się ty obracał, jeż jest przy gorze”. [24] »I rzekł jest Abraham: „Jać przysięgę”. [25] »I porokował jest Abimelech prze studnicę wody, jeż to nasilim byli odjęli sługi jego. [26] »Otpowiedział Abimelech: „Nie wiedziałeśm, kto to był uczynił, a tyś mi tego nie powiedział anim tego drzewie słyszał, niże dopiro tym razem”. [27] »Tedy Abraham wziął owiec, wołow i dał jest Abimelechowi, i zaprzysięgłasta się oba sobie. [28] »Abraham obraw siedmioro jagniąt z stada i postawi na pamięć. [29] »Jemuż to rzekł [rzekł] Abimelech: „Czemu są ty jagnięta, jeżeś to postawił?” [30] »Tegdy on rzecze: „Siedm tych to jagniąt weźmiesz z mej ręki, aby ❬mi❭ były na świadectwie, iżeciem ja tu to studnicę wykopał”. [31] »A przetoż temu miastu zdziali są Bersabee, bosta tu oba przysięgła [32] »a zalubiła sobie przy tej studnicy. [33] »Potem wstaw Abimelech a Fikol [i] wywiodą rycerstwa jego i wrocili je do ziemie polestyńskiej, ale Abraham ro zbijał puszczę Bersabee a tu wzywał jimię boże Boga wiecznego. [34] »I był jest oraczem ziemie polestyńskiej za długie dni. 
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.