Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 23
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A lepak Sara była żywa sto a dwadzieścia a siedm lat [2] »a umarła jest w mieście Arbee, jeż to jest Hebron w ziemi Kanaan, i przyszedł jest Abraham, aby płakał jej. [3] »A gdyż wstał był, przestał [i] narzekać mowiąc ku synom Ach: [4] »„Jacieśm gość a korzę się wam a przypuśćcie mię ku pogrzebu, ać swego umarłego pogrzebę”. [5] »I otpowiedzieli jemu synowie Ach: [6] »„Słysz nas, panie, książę jeś boże miedzy nami, w wybornem grobie pogrzeb swego umarłego, a żadny-ć odbronić nie może, by w jego grobie nie pogrzebł swego umarłego”. [7] »Wstaw Abraham pokłoni się ludu tej ziemie, to jest synom Et, [8] »i rzekł jest k nim: „Gdyż jest wam tak lubo, abych swego martwego pogrzebł, słyszcie mię a orędujcie za mię przed Efronem synem Seor, [9] »ać mi da jaskinią rozdwojić, jeż to ima[m] na mieściech dziedziny, za pieniądze, ❬za❭ jeż to staną ❬...❭ przed wami ku pogrzebu”. [10] »I bydlił jest Efrom miedzy syny Het. Potem Ebron Abrahamowi otpowiedział przede wszemi,jenże to wszedł w to miasto, rzekąc: [11] »„Nigdy tako nie będzie, moj miły panie, ale słysz, cso-ć powiem: Dawam ci pole i z tą jaskinią, jeż to ❬jest❭ w niem, przede wszemi ludźmi mymi, aby pogrzebł swego martwego”. [12] »Tedy Abraham pokłoni się wszemu ludu tej ziemie. [13] »I rzekł Abraham przed tym ludem: „Proszę przelistnie ❬...❭: Damci pieniądze za to pole a tako pogrzebę swego martwego na niem”. [14] »Otpowie Efron: [15] »„Panie wielki, posłuchaj mnie: ❬Ziemia❭, cso żądasz, stoji za cztyrzysta zaważy śrzebra, za toć by stało, ale zacz-ci-koli stoji, miej je sobie ❬darmo❭ a pogrzeb swego martwego”. [16] »To gdyż był Abraham usłyszał, odważył jemu to śrebro, za nie ż to kupił Efron przede wszemi s[w]yny ❬Het❭, cztyrzysta odważył śrebra czystego ❬...❭. [17] »I ućwirdzi to pole, jeż to niegdy było Efronowo, w jemże to była jaskini dwojista [bliz siebie a] blisko Mambre, tak pole jako jaskinią, se wszym drzewim tego około [18] »❬...❭ przede wszymi syny ❬...❭, jeż to przysłuchali do miasta. [19] »A tako Abraham pogrzebł żonę swą Sarę w jaskini dwoitej blisko od Mambre, cso jest Ebron w tej ziemi Chanaan. [20] »I poćwirdzili to pole i z tą jaskinią Abramowi synowie Et ku jimieniu nowemu. 
«  1 Księga Mojżeszowa 22 1 Księga Mojżeszowa 23 1 Księga Mojżeszowa 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.