Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 50
«  1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To widzę Josef uderzył sie na oblicze otcowo płaczę a całuję ji [2] »i przykazał sługam swym lekarzom, aby drogimi maściami zmazali oćca. [3] »Jiż to pełnili przykazanie za cztyrdzieści dni, bo jest ten obyczaj był ciałom pogrzebującym. I płakał jest jego Ejipt siedmdziesiąt dni. [4] »I wypełnił Josef czas płaczu swego, mowił jest ku faraonowej czeladzi a rzkąc: „Nalazł❬liś❭m miłość przed waszyma oczyma, mowcie ku uszyma farao❬no❭wyma, [5] »iżeć mi jest ociec umarł a zaklął mię jest a rzkę: „Toć umieram, w grobie mem, jenżeśm sobie wykopał w ziemi kananejskiej, pogrzebiesz mię”. Przeto wynidę a pogrzebę otca mego, a wrocę sie zasię”. [6] »I rzekł jest jemu farao: „Wzjedź a pogrzeb otca twego, jakożeś zaklęt”. [7] »Jenże gdyż był jał, jechali s nim wszystcy starszy faraonowi i wszystcy starszy po rodu ziemie ejipskiej, [8] »czela Josefowa z bracią jego kromia młodzieńcow, stad i dobytka, jeż to byli ostawili w ziemi Gessen. [9] »I miał jest z sobą wozy i jezdce, i był jest s nim zastęp niemały. [10] »I przyjadą na miasto Achod, jeż to jest za Jordanem, gdzież to uczynili ucztę za Jordanem s wielikim płaczem i groźnym kwielenim i napełnili siedm dni. [11] »To gdyż widzieli byli bydliciele tej ziemie kananejskiej, rzekli: „Toć jest wieliki płacz ejipski”, a przetoż zdziali temu miastu Płacz Ejipskich. [12] »I uczynili synowie Israhel tako, jakoż jim był przykazał, [13] »a nioswszy ji do ziemie kananejskiej, pogrzebli ji w jaskini dwoitej, jąż to był kupił Abraham ku mieniu grobu od Efrona Etejskiego, przeciw Mambre. [14] »I wrocił sie jest Josef do Ejipta z bracią swą a se wszym towarzystwem pogrzebszy otca. [15] »Po jegoż to śmierci bojąc sie bracia jego a miedzy sobą rozmawiając: „By sna sie nie rozpomionął na krzywdę, jąż to jest cirzpiał, aby nam wszem złym sie nie odpłacił, csosmy jemu uczynili”, [16] »wskazali są jemu rzekąc: „Ociec twoj nam przykazał, drzewiej niż jest umarł, [17] »abychom tobie ta to słowa powiedzieli: „Proszęć, aby zapomniał zgrzeszenia braciej twych a grzechu i złości, jąż to są ukazali przeciw tobie”, a my takie prosimy, aby prze sługę bożego otca twego odpuścił nam tę niesprawiedliwość”. To usłyszaw Josef płakał. [18] »I przyszli bracia jego k niemu pokłoniwszy sie jemu, padli są na ziemie, rzekli: „Sługismy twe”. [19] »Jimże on otpowiedział: „Nie chciejcie sie bać, zali sie możem bożej woli przeciwić? [20] »Wyście o mnie myślili złe, a Bog to obrocił w dobre, aby mnie powyszył, jakoż ninie widzicie, a by zbawił lud mnogi. [21] »Nie chciejcie sie bać, jać was będę paść i wasze syny”. I ucieszył jest je ochotnie i cicho k nim mowił. [22] »(50:22a) I bydlił jest Josef w Ejipcie se wszytką czeladzią otca swego a był jest żyw dziesięć i sto lat, [23] »(50:22b) a widział jest syny Efraimowy aż do trzeciego pokolenia. Synowie zajiste Machyr synowie Manasesowy narodzili sie na kolanu Jozefowi. [24] »(50:23) To gdyż przeminęło było, mowił jest braci swej a rzkąc: „Po śmierci ❬...❭ 
«  1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 5  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.