Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Królewska » Rozdział 11
«  2 Księga Królewska 10 2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Zatym Atalija mać Otozyjaszowa widząc, iże syn jej umarł, wstawszy i zbiła wszytko plemię krolewskie. [2] »Tedy Jozaba dziewka krola Jorama, siostra Otozyjasza krola, wziąwszy Joaza, syna Otozyjaszowa, ukradła ji spośrzod synow krolowych, jeż zabijano, i z piastunką jego z sieni krolowy i przekryła ji przed Ataliją, aby nie był zagubion. [3] »I był s nią tajnie w domu bożem sześć lat a Atalija krolowała nad ziemią. [4] »A siodmego lata posłał Jojada, a wziąw setniki a rycerstwo i wwiodł je k sobie do domu bożego, i uczynił s nimi ślub, a zaprzysiągł je w domu bożem, a ukazał jim syna krolowa, [5] »i przykazał jim rzekąc: „Toć jest przykazanie, jeż macie uczynić: [6] »Trzecia część s was wnidzi w sobotę, ponocujcież w domu krolowie, a trzecia część bądź w bronie Seir, a trzecia część w bronie, jaż jest za przebytkiem szczytownikow i będziecie ponocować w domu Messa. [7] »Ale dwie części z was, wszytcy wynidąc w sobotę, ponocujcież w domu bożem przy krolu, [8] »a oblężecie ji, mając broń w ręku waszu, a wnidzieli kto do ogrodzenia kościelnego, zabijcie ji i będziecie z krolem, dokąd pojdzie abo w❬y❭nidzie. [9] »I uczynili setnicy podle wszego, jakoż jim był rozkazał kapłan Jojada, a przymując wszytcy swe męże, jiż wchodzili [do kościoła przez] [tydzień i ty takież jiż wychodzili] w sobotę, z tymi, jiż wychodzili z soboty, i przyszli ku Jojadowi kapłanowi, [10] »a on jim dawał kopija a broń krola Dawida, jeż była w domu bożem. [11] »I stali, każdy mając broń w swu ręku, ot prawej strony kościoła aż do lewej strony ołtarza a sieńce około krola. [12] »I wywiodł krolowa syna, i wstawił nań k[r]oronę krolow❬ę❭ i świadeczstwo, i uczynili ji krolem a pomazali, a pląsząc rękama rzekli: „Żyw bądź krol!” [13] »Tedy usłyszawszy Atalija głos luda biegającego a wszedszy ku sebraniu do kościoła bożego, [14] »i uźrzała krola stojącego na stolcu podle obyczaja a śpiewaki i sebrania blisku jego, a wszytek lud ziemski raduję się a trąbiąc w trąby, a rozdarszy odzienie swe i wzwoła: „Sprzysiężenie, sprzysiężenie!”. [15] »I przykazał Jojada setnikom, jiż byli nad zastępem, i rzekł jim: „Wywiedźcie ją z ogrodzenia kościelnego, a kto będzie się jej przydzierżeć, zabijcie ji mieczem. Bo był rzekł kapłan: Nie zabijajcie jej w kościele bożem.” [16] »A chwaciwszy się jej rękama i wciśli ją do tej drogi, jąż to z końmi wjeżdżają, podle sieni i zabita tu. [17] »I uczynił ślub Jojada miedzy Bogiem a miedz❬y❭ krolem, a miedzy ludem, aby był lud boży, a miedzy krolem a miedzy ludem pospolitym. [18] »I wszedł wszytek lud ziemski do kościoła Baal, i wzruszyli ołtarze jego a obrazy starli mocnie, a Matana kapłana Baal zabili przed ołtarzem. I postawił kapłan stroże w domu bożem. [19] »A wziąw setniki a strzelce, a samostrzelnikowe zastępy i wszytek lud ziemski, przewiedli krola z domu bożego i przyszli broną szczytownikową na sień i siadł na krolewskiem stolcu. [20] »I uwiesielił się wszytek lud ziemski a miasto się upokoiło, a Atalija zabita mieczem w domu krola. [21] »Siedm lat był w starz Joas, gdy był począł krolować. 
«  2 Księga Królewska 10 2 Księga Królewska 11 2 Księga Królewska 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.