Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 13
«  1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I wszedł Dawid w radę z trybuny a z setniki i se wszemi książęty. [2] »I rzekł ku wszemu sebraniu israhelskiemu: „Zlubi-li się wam ❬a❭ ot Boga naszego pochodzi rzecz, ktorąż mowię: Poślimy ku braciej naszej ostatniej do wszelkich włości israhelskich a ku kapłanom a kościelnym sługam, jiż przebywają w przedmieściu miast, ać się zbierzą k nam, [3] »a przywieźmy skrzynię Boga naszego k nam, bosmy nie dobywali jej za dni Saulowych”. [4] »I otpowiedziało wszytko pospolstwo, aby tak było, bo lubi❬ła❭ się rzecz wszemu ludu. [5] »Przetoż zgromadził Dawid wszytek Israhel ot Azyjor ejipskiego, aż gdyż wchaziesz Emat, aby przywiozł skrzynię bożą z Karyjatyjarym. [6] »I wzydzie Dawid i wszytek Israhel ku pagorku Karyjatyjarim, jeż jest w Juda, aby przyniosł ottąd skrz❬y❭nię Pana Boga siedzącego na cherubinie, gdzież to wzywano jimię jego. [7] »I włożyli skrzynię bożą na nowy woz z domu Aminadabowa, Oza a bracia jego wiozą woz. [8] »Dawid zaiste a wszytek Israhel jigrali przed Bogiem wszytką mocą w pieśniach a w gęślach, a w żałtarzoch i w bębniech, i w zwoncech, i trąbach. [9] »Ale gdyż przyjechali na mieśćce Nachorowo, ściągnął Oza rękę swą, aby podparł skrzynię, bo zaiste woł bujaję, malutko jej był nachylił. [10] »Przetoż rozniewał się Bog na Ozę a uderzył ji, przeto iże był się dotknął skrzynie i umarł jest tu przed Panem. [11] »I zamącił się Dawid, przeto iże Pan rozdzielił był Ozę a nazwał to mieśćce rozdzielenie Ozy aż do tego to dnia. [12] »I bał się Dawid Boga tego czasu rzekąc: „Kako mogę ku mnie wwieść skrzynię bożą?” [13] »A prze tę przyczynę nie przywiozł jej k sobie, to jest do miasta Dawid, ale obrocił ją w dom Obededoma jetejskiego. [14] »Przeto ostała jest skrzynia boża w domu Obededom trzy miesiące. I pożegnał Bog domu jego i wszemu, csoż miał. 
«  1 Księga Kronik 12 1 Księga Kronik 13 1 Księga Kronik 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.