Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 19
«  1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem się przygodziło, iże umarł Naas, krol synow Amonowych, a krolował Amon, syn jego, w miasto jego. [2] »I rzekł Dawid: „Uczynię miłosierdzie z Amonem, synem Naazowym, bo jego ociec ukazował miłosierdzie mnie”. I posłał Dawid ku jego ucieszeniu dla śmierci jego oćca, a gdyż przyszli do ziemie synow Amonowych, aby Amona ucieszyli, [3] »rzekły książęta synow Amonowych ku Amonowi: „Ty mnimasz, by Dawid prze swą cześć posłał, aby cię ucieszył nad śmiercią oćca twego, a nie znamionasz, iże przeto, aby wyłazęczyli i wyśpiegowali a opatrzyli ziemię twą, przyszli k tobie sługi jego. [4] »Przeto Amon obłysił sługi Dawidowy a ogolił a rozstrzygał jich suknie ot jich biodr aż do nog i puścił je. [5] »Oni gdyż odydą a to wskazali Dawidowi i posłał przeciw jim, bo wielikie potępienie cirpieli, i przykazał, aby ostali w Jerycho, dojąd by nie odrosły brody jich a tedy aby się wrocili. [6] »Widząc synowie Amonowi, iże przezprawie uczynili Dawidowi, tak Amon jako i jini lud, posłali tysiąc libr orzebra, aby przewieYli sobie z Mezopotanijej a z Syryjej, a z Maachy i z Saby wozy i jeYdYce. [7] »I przywieYli dwa a trzydzieoci tysiącow wozow i krola Maacha z jego ludem. Ci gdyż przyjeli, rozbili swe stany w kraju moabsk iem a synowie Amonowi sebrawszy się z swych miast pociągli ku boju. [8] »To gdyż usłyszał Dawid, posłał Joaba a wszytkę wojskę mężow silnych. [9] »A szedszy synowie Amonowi śpicę sposobili podług brony mieśćskiej, ale krolowie, jiż na pomoc przyjeli, rozdnie na polu stali. [10] »Przeto Joab zrozumiaw, iże boj będzie przeciw sobie z przodku i na pośladku, przebraw męże przesilne ze wszego Israhela i wzruszy się przeciw Syrskiemu. [11] »A ostateczną stronę luda dał pod rękę Abizaj, brata swego, aby się poruszyli przeciw synom Amonowym, [12] »i rzekł: „Przemogąlić mię Syrszczy, bądź mi na pomoc, jestli cię przemogą synowie Amonowi, ja będę tobie ku wspomożeniu. [13] »Posil się a czyńmy sobie mężnie prze nasz lud i prze miasta Boga naszego, ale Pan, cso się jemu dobrego uźrzy, to uczyni”. [14] »I poruszył się Joab i lud, jiż był s nim, przeciw Syrskiemu ku boju i gonił je. [15] »Potem synowie Amonowi uźrzawszy, iże bieży Syrski, takież i oni pobieżeli przed Abizaj, bratem jego i weszli są do miasta, i wrocił się Joab do Jerusalem. [16] »A uźrzawszy Syrski, iże pobit ot Israhela, posłał posły, aby przywiedli Syrskiego, jiż za rzeką bydlił, miedzy ktorymi było książę Sofat nad rycerstwem Adadezer był jich wodz. [17] »To gdyż było Dawidowi wskazano, sebraw wszytek Israhel, przeszedł Jordan i rzuci się na nie, szykowaw na bok jednę wojskę, aby s nimi bojował. [18] »I uciekał Syrski przed Israhelem, i zbił Dawid Syrskich siedm tysięcy wozow a czterdzieści tysiącow pieszych i Sofata książę tej wojski. [19] »A uźrzawszy [jini] słudzy Adadezerowi, iże ot Israhela przemożeni, uciekli ku Dawidowi i służyli jemu, a więcej Syryja nie radziła dawać pomocy synom Amonowym. 
«  1 Księga Kronik 18 1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.