Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 20
«  1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20 1 Księga Kronik 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stało się jest po roce tego czasu, ktorego obykli krolowie na wojny wychadzać, sebrał Joab wojskę i moc rycerstwa i kaził ziemię synow Amonowych a szedł i obległ Rabaad, ale Dawid bydlił w Jerusalemie, gdyż Joab pobił Rabaat i skaził je. [2] »A wziąw Dawid koronę złotą z głowy Melchonowy a nalazł na niej na wadze librę złota i przedrogie kamienie i uczynił sobie Dawid z niego koronę, i wielki plon z miasta pobrał, [3] »a ten lud, jen był w niem, wywiodł ji precz i kazał ji cepy młocić a żelazne brony po nich włoczyć, a okowanymi wozy przez nie jeździć, tak aby byli roztargani a starci wszytcy. Tak uczynił Dawid wszytkim miastom synow Amonowych i wrocił się ze wszytkim swym ludem do Jerusalema. [4] »Potem zszedł się boj w Gazer przeciw Filisteom, w niemże zabił Sobochae uzatytejskiego, Zafy z rodu Rafaimowa i poniżył je. [5] »Jiny takież boj stał się przeciw Filisteom, w niemże zabił Odbogadany, syn Saltus betleemski, brata Golijata jetejskiego, w jegoż kopiju drzewo było jako nawoj tkaczow. [6] »Ale i jiny się boj przygodził w Jet, w niemże był człowiek przedługi po sześci palcoch mając, tych było społu dwadzieścia i cztyrzy, ten takież z Rafaima pokolenia był urodzon. [7] »(20:7a) Ten urągał Israhelowi i pobił ji Jonatan, syn Saama, brata Dawidowa. [8] »(20:7b) Ci sa synowie Rafaimowi w Jet, jiż seszli od ręki Dawidowy a sług jego. 
«  1 Księga Kronik 19 1 Księga Kronik 20 1 Księga Kronik 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.