Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 1 Księga Kronik » Rozdział 8
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem Benijamin urodził Bale, pirworodzeńca swego, a Asaal drugiego, a Okchora trzeciego, [2] »Nawa czwartego, a Rafa piątego. [3] »Byli synowie Bale: Addoar a Jera, a Abijut, [4] »a Abisne, a Nemam, a Akobe, [5] »ale i Jera a Sefufan, a Uram. [6] »Ci to są synowie Sadochowy, książęta rodzaju przebywających w Gabaa, ktorzy przeniesieni są do Manat: [7] »Noome a Hoja, a Jera. On je przeniosł i urodzil Oza a Ajud. [8] »Ale Sarajima urodził w moabskiej włości, gdyż puścił był Usym a Bara, żony swe. [9] »Urodził potem s Edes, żony swej, Joab a Sebeja, a Mosa, a Molochom, [10] »a Jekus, a Sechyja, a Maryma. Ci są synowie jego, książęta w czeladziach swych. [11] »Potem Mensym urodził Achytob a Elfaal. [12] »Potem synowie Elfaal: Heber a Misaam, a Samat, ten wzdziałał Onon a Lod i dziewki jego. [13] »Ale Baraja a Samma, książęta pokolenia przebywających w Ajilon, ci zagnali bydliciele Jet. [14] »A Hajo, Sechat a Jerymot, [15] »a Zabadyja, a Aryt, a Her, [16] »a Michel, a Jespa, a Joaa, synowie Baryja. [17] »Zabadaja a Mosollam, a Zechy, a Eber, [18] »a Jezaman, a Jezlija, a Jobab, synowie Elfaat [19] »Jachym a Zechry, a Zabdy, [20] »a Eboena, a Selechaj, a Elijel, [21] »a Adaja, a Baraza, a Samarat, synowie Semej. [22] »Jesfan a Eber, a Elijel, [23] »a Abdon, a Elechry, a Kanan, [24] »a Anama, a Alam, a Anatochyja, [25] »a Jefdaja, a Fanuel, synowie Sechach. [26] »Samary a Seoryja, a Otolija, [27] »a Jersyja, a Helija, a Zechry, synowie Jeroam. [28] »Ci są patryjarchy a przyrodzona książęta, jiż bydlili w Jerusalemie. [29] »W Gabaon potem bydlili są Abigabaon a Jahyhel, a jimię żenie jego Maacha, [30] »a syn jego pirworodze❬nie❭c Abdon a Sur, a Cys, a Baal, a Ner, a Nadaf, [31] »a Jedur, a Ajo, a Zacher, a Malelot. [32] »❬Melelot❭ urodził Samaja a przebywali są drugą stronę braciej swej w Jerusalemie z bracią swą. [33] »Potem Ner urodził Cys, a Cys urodził Saula. Potem Saul urodził Jonatę a Melchysne, a Aminadab, a Isbaal. [34] »Potem syn Jonatow Mifibaal A Mifibaal urodził Micha. [35] »Synowie Micha: Fyton a Melek, a Chara, a Ahat. [36] »A Ahat urodził Jojada, a Jojada urodził Almot, a Almot urodził Zamry. Potem Zamry urodził Moosa, [37] »a Moosa urodził Baana, jegoż syn był Rafaja, z niegoż narodził się Eleza, ktoryż urodził Hezel. [38] »I było Hezelowych sześć synow tymi jimiony: Ezrychan, Bochru, Izmael, Sana, Abadyja a Anan. Wszytcy ci synowie Hezel. [39] »Potem synowie Bazech, brata jego: Ulam, pirworodzeniec, Etus drugi a Elifales trzeci. [40] »A byli synowie Ulam mężowie przeudatni a wielikiej mocności ciągnąc łęczysko a wiele mający synow i wnukow aż ku stu a pięćdziesiąt tysiącow. Wszytcy ci synowie Benijaminowi
«  1 Księga Kronik 7 1 Księga Kronik 8 1 Księga Kronik 9  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.