Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 23
«  2 Księga Kronik 22 2 Księga Kronik 23 2 Księga Kronik 24  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem lata siodmego posilon [jest] Jojada wziął centuryjony, to jest Zacharyjasza, syna Jeroamowa, a Izmaela, syna Johannowa, a Azaryjasza, syna Obedowa, a Maazyjasza, syna Adadyje, a Elifata, syna Sechry, i wnidzie s nimi w radę i we smowę. [2] »Jiż schodziwszy Judzino pokolenie sebrali sługi kościelne ze wszech miast Judowych i książęta czeladzi israhelskich i przyszli do Jerusalem. [3] »I wnidzie wszytko pospolstwo we smowę z krolem w domu bożem i rzekł k nim Jojada: „Owa toć syn krolow będzie krolować, jako mowił Pan[a], na❬d❭ syny Dawidowy. [4] »Przeto ta jest rzecz, jąż uczynicie. [5] »Trzecia część z was, jaż przychodzi k sobocie, kapłańskiej i kościelnych sług, i wrotnych będzie w bronach a trzecina druga ❬u❭ krolowa domu, a trzecia [strona] będzie u brony, jeż to słowie zakładna, a jiny wszytek zbor bądź w przystrzeszu domu bożego. [6] »Ani niżadny jiny wchadzaj do domu bożego, jeno kapłani a jiż przysługują z kościelnych sług, telko ci sami ać wchodzą, jiż są poświęceni, a wszytek jiny zbor będzie w stroży bożej. [7] »A słudzy kościelni obstępcie krola, mając wszytcy bronne odzienie swe - jestliby kto jiny wszedł do kościoła, bądź zabit - a wy bądźcie z krolem, gdy wnidzie albo wynidzie”. [8] »A uczynili słudzy kościelni i wszytko pokolenie Judowo podle wszego, cso był przykazał Jojada biskup, i pojęli wszytcy sobie poddane męże z sobą a przychodzili po rzędu sobotnem z tymi, ktorzy już byli wypełnili sobotę i wyszli, a tak Jojada biskup nie dopuścił zastępom, aby odeszli, ktorzy na kożdy tydzień stać mieli. [9] »I dał Jojada kapłan centuryjonom oszczepy i tarcze krola Dawidowy, jeż był przyświęcił domu bożemu. [10] »I ustawił wszytek lud dzierżący miecze z prawej strony kościoła aż do strony kościoła lewej przed ołtarzem w kościele wokoł krola. [11] »I wywiedli syna krolowa a wstawili nań koronę, a dali dzierżeć w jego rękę zakon boży i uczynili ji krolem. I pomazał ji Jojada biskup a synowie jego, i modlili sie Bogu rzekąc: „Żyw bądź, krolu!” [12] »A gdyż usłyszała Atalija, to jest głos bieżących i chwalących krola, weszła k ludu do kościoła bożego. [13] »A gdyż uźrzy krola na słopieniu w przychodzie a książęta i zastępy przy niem i wszytek lud ziemski radując się a trąbiąc trąbami i w rozliczne gędźby śpiewając a chwaląc krola, rozdarszy rucho swe rzekła: „Okłamanie, okłamanie!” [14] »Tedy wyszedł Jojada biskup ku centuryjonom i ku książętom woj❬s❭ki, rzecze jim: „Wywiecie ją precz z ogrodzenia kościelnego a zabijcie ją mieczem”. I przykazał kapłan, aby nie była zabita w domu bożem. [15] »A chyciwszy się rękama jej gardła, wywiedli ją precz, a gdyż wynidzie do brony końskiej krolowa domu, tu ją zabili. [16] »I ućwirdzi Jojada smowę miedzy sobą i w[yż]szym ludem, i miedzy krolem, aby był lud boży. [17] »A tak wszedł wszytek lud w dom Baal i zruszyli ji, i ołtarze, i modły jego złupali, a Matana, kapłana Baalowa, zabili ji przed ołtarzem. [18] »I ustawił Jojada starosty w domu bożem, aby pod mocą kapłańską i kościelnych sług, jeż zrządził Dawid w domu bożem, ofierowali zżone obiaty Panu, jako pisano w księgach Mojżeszowych, w wiesielu i w śpiewaniu podle zrządzenia Dawidowa. [19] »I ustawił wrotne w bronach domu bożego, aby nie chodzili do niego nieczyści ktorąkoli rzeczą. [20] »A pojąw centuryjony i przesilne męże a książęta luda i wszytek lud ziemski, i kazali s krolowi z domu bożego a jić po pośrzodce swirzchnej brony do krolowa domu i posadzili ji na krolewskiem stolcu. [21] »I wiesielił się wszytek lud ziemski a miasto się upokoiło, ale Atalija zabita jest mieczem. 
«  2 Księga Kronik 22 2 Księga Kronik 23 2 Księga Kronik 24  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.