Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 26
«  2 Księga Kronik 25 2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Potem wszytek lud judzski ustawił syna jego Ozyjasza w sześćnaćcie leciech krolem w miasto oćca jego Amazyjasza. [2] »On wzdziałał Ahilat a nawrocił je ku dzierżeniu Judowu, gdyż skończał krol s oćcy swymi. [3] »W sześćnaćcie leciech był Ozyjasz, gdyż był począł krolować, a krolował dwie a pięćdziesiąt lat w Jerusalemie, jimię macierzy jego Hyjechelija z Jerusalema. [4] »I czynił, cso było prawego przed Bogiem podle tego wszego, csoż czynił Amazyjasz, ociec jego. [5] »A szukał Boga za dniow Zacharzowych rozumiejącego a widzącego Boga, a gdyż szukał Boga, miłował ji we wszech rzeczach. [6] »Potem wyjechał, aby bojował przeciw Filistim, a zborzył mury Jet a mury Jamne, a mury Azota. I udziałał miasteczka w Azocie a w Filistim. [7] »I pomogł jemu Bog przeciw Filistim i przeciw Arabskim, jiż bydlili w Guzbalal, i przeciw Amonitskim. [8] »I dawali Amonitszczy dary Ozyjaszowi i ogłosiło się jimię jego aż do wchodu ejipskiego prze jego częste wicięstwo. [9] »I wzdziałał Ozyjasz wieże nad broną i hełmy w Jerusalem a nad broną uwalną, a ostatnie na stronie tego muru ustawił i utwirdził je. [10] »A takież wzdziałał wieże na puszczy a wykopał wiele cystern, przeto iże miał wiele dobytka tak na polech jako na pustem lesie, a miał winnice i winarze po gorach i na Karmelu, bo był zaiste człowiek pilny rolej. [11] »A była wojska jego bojownikow, jiż wychadzali ku pobiciu pod ręką Jehyjela pisarza a Amazyjasza uczyciela, a pod ręką Ananijasza, jen był z książąt krolowych. [12] »I wszytka liczba książąt po jich czeladziach mężow silnych LII tysiącow a sześćset. [13] »A pod nimi wszytka wojska siedm a trzysta tysiącow a pięćset, jiż byli gotowi ku boju a za krola przeciw nieprzyjacielom bojowali. [14] »I przyprawił jim Ozyjasz[a], to jest wszej wojszcze, szczyty a kopija, a przełbice i pancerze, ❬i❭ łęczyska i proki ku ciskaniu kamienim. [15] »A wzdziałał w Jerusalem rozliczna działa ku obronie mieśćskiej, jaż ustawił na wieżach a na węglech murnych, aby z nich mogli strzelać a łuczać wielikim kamienim. I rozniosło się jimię jego daleko, przeto iże jemu pomagał Bog a udatna ji uczynił. [16] »Ale gdyż był rozmocniał, podniosło sie sierce jego w zaginienie jego i opuścił Pana Boga swego, bo wszedw do kościoła bożego, chciał obiatować kadzidło na ołtarzu kadzidlnem. [17] »A rącze po niem wszedł Azaryjasz kapłan a s nim kapłani boży siedmdziesiąt, mężowie przesilni, [18] »i wsprzeciwili się przeciw krolowi rzekąc: „Nie twoj to rząd, Ozyjaszu, aby ty obiatował zapalną obiatę Panu, ale kapłanow bożych, to jest synow Aaronowych, jiż są poświęceni ku takiej służbie, przeto wynidzi z świątyniej przez potępy, bo to nie będzie tobie policzono ku sławie ot Pana Boga. [19] »I rozniewał się Ozyjasz a dzierżąc kadzidlnicę w ręce, aby obiatował kadzidło, grożąc kapłanom. A rącze zjawi się trąd na jego czele przed kapłany w domu bożem nad ołtarzem kadzidlnym. [20] »A gdyż nań weźrzą Azaryjasz biskup i wszytcy jini kapłani, uźrzeli trąd na jego czele, nagle wygnali ji. Ale i on lęknąw się, pośpieszył się precz wynić, przeto iże na sobie poczuł był tak nagle ranę bożą. [21] »I był przeto Otozyjasz trędowat do dnia swej śmierci a bydlił w domu osobnem pełen sąc trądu, prze ktory był wyrzucon z domu bożego. Potem Joatan, syn jego, sprawiał dom krolow a sądził lud ziemski. [22] »A ostatnie rzeczy Ozyjaszowy pirwe i poślednie popisał Izaijasz prorok, syn Amos. [23] »I skończał Ozyjasz s oćcy swymi, i pogrzebli ji na polu kromie krolowych grobow, przeto iże był trędowaty. A krolował Joatan, syn jego, w miasto jego. 
«  2 Księga Kronik 25 2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.