Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 27
«  2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27 2 Księga Kronik 28  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W piąci a we dwudziestu leciech był Joatan, gdyż począł krolować, a sześćnaćcie lat krolował w Jerusalem, jimię macierzy jego Jeruza, dziewka Sadoch. [2] »I czynił, cso było prawego przed Panem Bogiem, podle wszego, csoż czynił Ozyjasz, ociec jego, kromie tego, iże nie wchadzał w kościoł boży a iże jeszcze lud grzeszył. [3] »A udziałał domu bożemu bronę wysoką a na murzech Ofel wież wiele. [4] »A miasta zdziałał po gorach judzskich, a w łudzech grody a wieże. [5] »On bojował przeciw krolowi synow Amonowych a przemogł ji, a dali jemu w tem czasie synowie Amonowi sto grzywien śrzebra a dziesięć tysiącow miar jęczmienia, a tyleż pszenice. To jemu dawali synowie Amonowi drugiego lata i trzeciego. [6] »I rozmogł się Joatan, przeto iże był zrządził swe drogi przed Panem Bogiem swym. [7] »Ale jine rzeczy Joatanowy i wszytki jego boje i skutkowie popisany są w księgach krolow ❬israhelskich a❭ judzskich. [8] »We dwudziestu a w piąci leciech był, gdy począł krolować, a sześćnaćcie lat krolował w Jerusalem. [9] »I skończał Joatan z swymi oćcy a pogrzebli ji w mieście Dawidowie, a krolował Achas, syn jego, w miasto jego. 
«  2 Księga Kronik 26 2 Księga Kronik 27 2 Księga Kronik 28  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.