Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 36
«  2 Księga Kronik 35 2 Księga Kronik 36 Księga Ezdrasza 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Przeto ziemianie wziąwszy Joachaza, syna Jozyjaszowa, ustawili ji krolem w miasto oćca jego w Jerusalem. [2] »We dwudziestu a we trzech leciech był Joachas, gdyż począł krolować, a trzy miesiące krolował w Jerusalemie, [3] »bo ji zsadził krol ejipski, gdyż był przytargnął do Jerusalem, a poddał w płacę sobie ziemię we sto libr śrzebra a w librze złota. [4] »A ustawił w miasto jego krolem Elijachyma, brata jego, nad Judą a nad Jerusalemem, a przemienił jemu jimię Joachym, ale samego Joachasa wziąw z sobą i wiodł do Ejipta. [5] »A we dwudziestu a w piąci leciech był Joachym, gdy począł krolować, a jedennaćcie lat krolował w Jerusalem i czynił złe przed Panem Bogiem swym. [6] »Przeciw temu przytargnął Nabuchodonozor, krol kaldejski, a skowanego [ji] rzeciądzmi wiodł do Babiłona. [7] »Do jegoż takież i sędy boże przeniosł i położył w swem kościele. [8] »Jina słowa o Joachymie a o ganiebnościach, jeż czynił a jeż są przy niem naleziony, ty popisany w księgach krolow Juda a Israhel. I krolował Joachym, syn jego, w miasto jego. [9] »W ośmi leciech był Joachym, gdy począł krolować, a trzy miesiące a dziesięć dni krolował w Jerusalem i czynił złe przed Panem Bogiem w widzeniu bożem. [10] »A gdyż się okrąg roczny toczył [się], posłał krol Nabuchodonozor ty, jiż ji przywiedli do Babiłona a s nim wnieśli wszytki drogie sędy domu bożego, a ustawił krolem Sedechyjasza, stryja jego, nad Judą, i nad Jerusalemem. [11] »We dwudziestu a w jenem lecie był Sedechyjasz, gdy począł krolować, a jedennaćcie lat krolował w Jerusa❬lemie❭. ❬...❭ 
«  2 Księga Kronik 35 2 Księga Kronik 36 Księga Ezdrasza 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.