Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Kronik » Rozdział 6
«  1 Księga Kronik 24 2 Księga Kronik 6 2 Księga Kronik 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[33] »❬...❭ jenżem udziałał jimieniowi twemu. [34] »Jestliby wyszedł lud twoj ku boju przeciw twym przeciwnikom drogą, jąż by je posłał, a pomodlą się tobie w drodze, na niejże miasto jest, jeżeś zwolił, a dom, jenżem udziałał jimieniu twemu, [35] »ty usłysz z nieba modlitwę jich a prośbę a pomścisz. [36] »Jestliby zgrzeszył przeciw tobie, ani jest człowiek, jen by nie zgrzeszył - a rozniewałby się na nie i podałby je nieprzyjacielom, iżeby je wiedli jęte do ziemie dalekiej albo bliskiej, [37] »a obrociliby się swym siercem w ziemi, do niej by jęci wiedzeni byli i czynili pokajanie a pomodlili się tobie w ziemi jęcstwa swego rzekąc: „Zgrzeszylismy, nieprawiesmy czynili, niesprawiedliwiesmy czynili”, [38] »a obrocil❬i❭liby się k tobie w całem siercu swem i we wszej duszy swej w ziemi jęcstwa swego, do niejże wiedzeni, będąlić się się modlić tobie przeciw drodze ziemie swej, jążeś dał oćcom jich a miastu, jeżeś zwolił, a dom, jenżem udziałał jimieniu twemu, [39] »ty usłyszysz z niebios z przebytka twego twardego modlitwy jich a uczyń sąd, a odpuść ludu twemu aczkoli grzesznemu, [40] »bo ty jeś Bog moj. Otworzta się, proszę, oczy twoi a uszy twoi posłuchajta ku modlitwie, jaż się dzieje w tem mieśćcu. [41] »Przeto ninie powstań, Panie Boże, w pokoj twoj, ty a skrzynia siły twej, kapłani twoi, Panie Boże, ać się obleką we zbawienie a święci twoi ać się wiesielą w dobrych rzeczach. [42] »Panie Boże, nie odwracaj oblicza krysta twego, pamiętając miłosierdzia Dawida sługi twego. 
«  1 Księga Kronik 24 2 Księga Kronik 6 2 Księga Kronik 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.