Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Ezdrasza » Rozdział 6
«  2 Księga Kronik 36 Księga Ezdrasza 6 Księga Ezdrasza 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[20] »❬...❭ ❬o❭czyścieni kapłani i nauczeni jeden jako drugi mąż [i] wszytcy sąc czyści ku obiatowaniu baranka wielikonocnego wszytkim synom jęcstwa i jich brato[to]m [i] kapłanom, i sobie. [21] »I jedli ❬synowie israhelszczy❭, jiż się byli ❬wrocili z jęcstwa❭, i wszytcy, kto❬rzy się łączyli ot po❭kalenia naro❬dow ziemskich k❭ nim, aby szuka❬li Pana Boga i❭srahelskiego. [22] »I ❬czynili święto p❭rześnic za siedm ❬dni w wiesielu❭, bo był je Bog ❬obradował a był❭ obrocił sierce ❬Aswerowo k nim, aby❭ jim poma❬gał działać domu P❭ana Boga ❬israhelskiego❭. 
«  2 Księga Kronik 36 Księga Ezdrasza 6 Księga Ezdrasza 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.