Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Ezdrasza » Rozdział 7
«  Księga Ezdrasza 6 Księga Ezdrasza 7 Księga Ezdrasza 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Po tych słowiech w krolewstwie ❬Arta❭ksersa krola perskiego Ez❬drasz❭ ❬...❭ [7] »❬...❭ ❬israhelsk❭ich i z synow kapłański❬ch, i z sy❭now nauczonych, i z śpiewa❬kow❭, i z wrotnych i z Natumeicskich lata siodmego krola Artaks❬er❭se. [8] »A przyszli do Jerusale❬ma miesi❭ąca piątego, to jest ❬lata siodm❭ego krolowania jego. [9] »❬Bo pi❭rwy dzień miesiąca pirwego poczęli jić z Babiłona, a p❬irwe❭go dnia miesiąca piątego ❬prz❭yszli do Jerusalema przez ❬ręk❭ę dobrą Boga swego nad sobą. [10] »Tedy Ezdrasz przyprawił si❬er❭ce swe, aby ścigał za❬kon boży a czynił a❭ by uczył Isra❬hel❭a przy❬kazaniu❭ bożemu i sądom. [11] »A ten ❬jest przepis li❭sta w❬y❭rzeczenia, jiż dał ❬k❭rol Artekserses Ezdraszowi kapłanowi a mistrzowi ❬...❭ [14] »❬...❭ w twej ręce, [15] »a aby niosł śrzebro z sobą i złoto, jeż krol i jego race dobrą wolą Bogu israhelskiemu obiatowali, jegoż w Jerusalem jest otpoczywadło. [16] »A wszytko śrzebro i złoto, ktore najdziesz we wszytkiej włości babiłońskiej, a lud, będzieli chcieć obiatować obiaty, a kapłany, jiż dobrowolnie ofierowali domu Boga swego, jeż jest w Jerusalem, [17] »świebodnie weźmi a z pilnością z tych pieniędzy kupi cielce, skopy, barany, ❬...❭ i palące obiaty, a ofieruj je na ołtarzu w kościele Boga swego, ktory jest w Jerusalem. [18] »A csokoli ❬by❭ się lubiło tobie i twej braci z ostatniego śrzebra i złota, abyście uczynili, uczyńcie podle wolej Bo❬ga❭ ❬...❭ [22] »❬...❭ a aż do sta łagwic oleja, ale sol aby była dana przez miary. [23] »Wszytko, cso przysłusza k służbie Boga niebieskiego, z pilnością bądź dano do domu bożego, aby ❬się❭ snad nie rozniewał przeciw krolewstwu krolowu i synow jego. [24] »Przeto wam dawamy na świadomie ze wszech kapłanow i nauczonych, i śpiewakow, i wrotnych, i Natumeow, i sług tego bożego domu, aby nie mieli mocy brać myta ani dani, ani urokow na nich. [25] »A ty tak, Ezdraszu, podle mądrości Boga twego, jen jest w twej ręce, ustaw sędzie i włodarze, aby uczyli lud, kako mają żywi być, a sędzi❬li❭ wszemu ludu, jen jest za ❬rzeką...❭ ❬...❭ [28] »❬...❭ i przed jego racami, i przed wszemi książęty krolowymi mocnymi, a ja posilon sąc ręką Pana Boga mego, jen był we mnie, sebrałem israhelska książęta, jiż weszli se mną w krolewstwo Artaksersowo. 
«  Księga Ezdrasza 6 Księga Ezdrasza 7 Księga Ezdrasza 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.