Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 10
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Z tych smowiec byli Neemijasz, Fane, Atersata, syn Acelaj, a Sedechyjasz, [2] »Sarajasz a Azaryjasz, Zacharyjasz, Jeremijasz, [3] »Fessur, Amaryjasz, Melchyjasz, [4] »Akkus, Sebonija, Melutare, [5] »Merymut, Oddyjasz, [6] »Danijel, Jeton, Baruch, [7] »Mozollam, Abija, Mijamin, [8] »Massyja, Belga, Semeja, toć są kapłani. [9] »Potem nauczeni: Jozue, syn Azaryjaszow, Nenni z synow Ennadowych, Cedmijel, [10] »i jich bracia Sechenija, Odonija, Celita, Falajaja, Anan, [11] »Mycha, Boob, Azbija, [12] »Zachur, Serebija, Salbanija, [13] »Odyja, ❬Banni❭, Banim. [14] »Głowy luda: Feros, Fermoab, Celam, Zechu, Bani, [15] »Baum, Azgag, Bebaj, [16] »Adonija, Begogaj, Addyn, [17] »Ater, Azetyja, Azur, [18] »Adonija, Asum, Besaja, [19] »Ares, Anatot, Nabaja, [20] »Metfija, Molosam, Afir, [21] »Mensabel, Sadoch, Cedna, [22] »Fellechyja, Anan, Ananija, [23] »Ozee, Amani, Asub, [24] »Aloes, Faletryn, Sebet, [25] »Reum, Asebna, Malchyja, [26] »Etaj, Anam, Anan, [27] »Melutarem, Baana [28] »a jini z luda kapłańsk iego, nauczoni, wrotni i śpiewacy, Natumejszczy i wszytcy, ktorzy się odłączyli z ludu ziemskiego ku zakonu bożemu, jich żony, i dziewki, i synowie, [29] »i wszytcy, ktorzy mogli rozumieć, ślubując za swą bracią, ślachcicowie jich a jiż przychodzili ku ślubowaniu a ku przysięganiu, aby chodzili w zakonie bożem, ktory był dał w ręce Mojszeszowie sługi swego, aby czynili a ostrzegali wszech przykazań Pana Boga naszego i sądow jego, i duchownych obyczajow, [30] »a bychom nie dawali dziewek swych ludu ziemskiemu ani jich dziewek snębić za nasze syny. [31] »A od ludu ziemskiego, jiż noszą przedajne rzeczy i wszego ku pożytku w dzień sobotny, aby przedawali, nie przyjimajmy od nich w sobotę a w dzień poświętny a opuśćmy siodme lato, a z długow upominanie wszelkiej ręki. [32] »A ustanowmy nad sobą przykazanie, aby z nas każdy dał trzeciznę szelągow na każde lato ku działu Pana Boga naszego [33] »a ku chlebom obietnym, a ku obiecie wieczerznej ❬...❭ w kalendy, w soboty a w sławne święta, a w poświęcenia, a za grzech, aby proszono było za Israhela i ku wszytkiej potrzebie domu Boga naszego. [34] »Prze jesmy losy rzucili miedzy kapłany a nauczonymi i miedzy ludem na obietę drewną, aby była noszona do domu Pana Boga naszego po domiech naszych oćcow w czasy od czasow lata aż do roka, aby gorzała na ołtarzu Pana Boga naszego, jako pisano w zakonie Mojszeszowie, [35] »a bychom przynieśli pirwe użytki ziemie naszej i pirwe użytki owoca wszelkiego drzewa od roka do roka do domu bożego. [36] »I pirworodzeńce naszych synow i dobytka naszego, jako pisano w zakonie, a pirworodzone z wołow naszych i z owiec naszych, aby byli ofierowany w domu Pana Boga naszego kapłanom, ktorzy przysługują w domu Pana Boga naszego, [37] »i pirwe użytki karmi naszych i picia naszego a owoce ze wszelkiego drzewa i z winnic, i z oleja przyniesiemy kapłanom do kościoła Boga naszego, dziesiątą część użytkow naszych ziemie naszej nauczonym, bo nauczeni dziesiątki będa brać ze wszech miast naszej roboty. [38] »I będzie kapłan, syn Aaronow, z nauczonymi w dziesięcinach nauczoych, a nauczoni będą ofierować dziesiątą część dziesiątka swego do domu Boga naszego, do pokładnice domu skarbnego. [39] »Bo do tej schrony sniosą synowie israhelszczy a synowie Lewi pirwe użytki se zboża, z wina i z oleju a tu będą sędy poświęcone i kapłani i śpiewacy i wrotni, i nauczoni, i sługi, a nie opuścimy domu Boga naszego. 
«  Księga Nehemiasza 9 Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.