Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 11
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Izajasza 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A bydlili książęta luda w Jerusalemie i ślachcicy przez losu pośrzod ludzi przebywali, a przeto jiny lud rzucili los, aby wybrali jednę część z dziesięci, jiż by mieli bydlić w Jerusalemie w mieście świętem, bo miasto prozno było, ale dziewięć części luda w jinych mieściech. [2] »I pożegnał lud wszytkim tym mężom, jiż ❬się❭ z dobrej wolej poddali, aby bydlili w Jerusalemie. [3] »A toć są książęta włości, jiż przebywali w Jerusalem i w mieściech Juda, a bydlił każdy na swem jimieniu w swych mieściech israhelskich, kapłani, nauczeni, Natumejszczy i synowie sług Salomonowych. [4] »A w Jerusalem bydlili z synow Juda a z synow Benijamin. Z synow Juda: Achajasz, syn Azyjamow, syna Zacharzowa, syna Amaryjaszowa, syna Zafacyjowa, syna Amaleeowa. Z synow Farezowych: [5] »Amazyjasz, syn Baruchow, syn Kalozaj, syn Ozyja, syn Adaja, syn Jozaryb ❬...❭ 
«  Księga Nehemiasza 10 Księga Nehemiasza 11 Księga Izajasza 48  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.