Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nehemiasza » Rozdział 4
«  Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4 Księga Nehemiasza 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I stało się, gdyż usłyszał Sannabalach, iże działamy mur, rozniewał się barzo a sąc poruszon gniewem, barzo naśmiewał Żydy [2] »i rzekł przed swą bracią ❬a❭ przed wielikością Samarytańskich: „Cso to czynią mdli Żydzi? Zali je przepuszczą narodowie? Zali swe obiaty napełnią jenego dnia? Zali będą moc działać kamienie z gromad popielnych, jeż są zgorałe? [3] »Ale i Dobiesz Amonicski k swym bliźnim rzekł: „Niechać działają, wszako liszki gdyż przycieką, przelazą jich mur kamienny”. [4] »I rzekł Neemijasz: „Słysz, Panie Boże nasz, iżesmy uczynieni w potępę, obroć jich urąganie na jich głowę a podaj je w potępienie w ziemi jęcstwa. [5] »Nie przykrywaj złości jich a grzechow jich przed twym obliczym nie zagładzaj, iże się pośmiewali dzielnikom”. [6] »A tak działalismy mur i spoili wszytek aż do poł strony, a popędzono sierce ludzskie ku działaniu. [7] »I stało się, gdyż usłyszą Sannabalach a Dobiesz Amanicski, a Arabszczy, a Azocszczy, iże zadziałany dziury muru jerusalemskiego a iże rozsiedliny pełnią się, rozniewali się barzo, [8] »a sebrawszy się wszytcy ❬społu❭, aby przydąc bojowali przeciw Jerusalem, a myślili, kako by się nam przeciwili. [9] »Tusmy się modlili Bogu naszemu, usadziwszy stroże na mur we dnie i w nocy przeciw jim. [10] »I rzekł Judasz: „Omdlała [ła] jest siła nosiciela a rumu jest wiele, a my nie będziem moc działać muru”. [11] »A rzekli naszy nieprzyjaciele: „Nie wzwiedzą [naszy] [nieprzyjaciele] ani się domnimają, aż my przydąc miedzy je i zbijemy je a ustanowimy działo”. [12] »I stało się, gdyż k nam szli Żydzi, jiż bydlili podle jich, a powiadając to nam po dziesięćkroć ze wszech miast, z nichże byli przyszli k nam, [13] »rozstanowiłem lud w mieście za mury wszędy około s mieczmi i z włoczniami, i z łęczyski. [14] »I poględnąłem a wstałem, i rzekłem ku ślachcicom i ku wodzom, i ostatecznemu ludu: „Nie bojcie się jich oblicza, ale na Pana wielikiego a groznego wspominajcie a bojujcie za waszę bracią i za syny, i za dziewki, i za żony wasze, i prze wasze domy”. [15] »I stało się, gdyż usłyszeli nieprzyjaciele naszy, iże nam wskazano, zruszył Bog radę jich i wrocilismy się wszytcy ku murom, każdy k swemu działu. [16] »I stało się ot tego dnia, połowica młodzieńcow jich czynili działo, a druga połowica gotowa była ku boju, i kopija, i szczyty, ❬i łęczyska❭, i pancerze, a książęta po nich we wszelkiem domu Judowa pokolenia [17] »działający❬ch❭ na murze a noszący❬ch❭ brzemiona, a wkładający❬ch❭, jeną ręką działali a drugą miecz dzierżeli, [18] »bo każdy z dzielnikow był swe biodry mieczem opasał i działali a trąbiąc w trąby p❬o❭dle mnie. [19] »I rzekłem ku ślachcicom a wodzom, i ku wszemu sebraniu: „Działo wielikie jest a szyrokie, a my rozłączonismy ❬na murze❭ opodal jeden od drugiego, [20] »przeto na ktoremkoli mieście usłyszycie źwięk trąb, tam się zbiegnicie k nam, bo Bog nasz będzie za nas ❬bojować❭, [21] »a my sami będziem działać. A połowica z nas dzierżcie kopije ode wschodu zarze, dojąd nie wynidą gwiazdy”. [22] »A w tem czasu rzekłem k ludu: „Jeden jako drugi z swymi panoszami ostań pośrzod Jerusalem a bądźcie nam pomocni we dnie i w nocy ku działu.” [23] »Ale ja a bracia moi, a strożowie i panosze moi, jiż byli za mną, nie swłaczali❬smy❭ swego odzienia ani się obnażali, jeno ku obmyciu. 
«  Księga Nehemiasza 3 Księga Nehemiasza 4 Księga Nehemiasza 5  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.