Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Rzekł Pan ku Mojże❬szo❭wi: „Jeszcze jedną raną dotknę faraona a Ejipta a potem puści was precz i wynić przypędzi. [2] »I rzeczesz przeto wszemu ludu, ać mąż potrzebuje od przyjaciela swego a żona od sąsiady swej sędow śrzebrnych a złotych i odzienia”. [3] »A da Pan miłość ludu swenu przed Ejipskimi. I był jest Mojżesz mąż wielmi wieliki w ziemi ejipskiej przed sługami faraonowymi y przede wszym ludem. [4] »I rzecze: „Toć mowi Pan: „O połnocy wnidę do Ejipta [5] »a semrze wszytko pirworodne w ziemi ejipskiej ot pirworodzonego faraonowa, jenże siedzi na stolcu jego, aż do pirzworodzonego dziewczyna, ktoraż to jest u żarnowa, i wszytko pirworodzone rodu dobytczego. [6] »I będzie krzyk wieliki we wszej ziemi ejipskiej, jaki jest nie był drzewiej ani będzie potem. [7] »A u wszech synow izrahelskich nie skowyknie pies, od człowieka aż do dobytczęcia, abyście wiedzieli, jakim dziwem rozdzieli Pan Ejipskie od Israhelskich. [8] »I wstąpią ci to wszytcy służebnicy ku mnie a będą mi sie kłaniać a rzekąc: „Wynidzi ty a wszyciek lud, jenże poddan jest tobie”, potem wynidziemy””. [9] »I wynidzie od faraona wielmi gniewien. I rzecze Pan ku Mojżeszowi: „Nie usłyszyć was farao, aby wiele [wiele] dziwow w ziemi stało sie ejipskiej”. [10] »Mojżesz a Aaron zaprawdę uczyniłasta wszytka znamiona i dziwy, ktoreż to napisany są, przed faraonem. I zatwirdził jest Bog serce faraonowo, i nie puścił jest synow izrahelskich z ziemie swej. 
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.