Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tedy szło jest wszytko mnostwo synow israhelskich z puszczej Syn po swych przebytcech podle rzeczy panowej i rozbili stany swe w Rafindim, gdzie nie była woda ku piciu ludu. [2] »Ktorzy szemrząc ku Mo[mo]jżeszowi mowili: „Daj nam wody, ać będziem pić”. Ktorym otpowiedział Mojżesz: „Cso szemrzecie przeciw mnie? A przecz kusicie Pana?” [3] »Tedy lud tu żądaję picia prze niedostatki wod, szemrali są przeciw Mojżeszowi a rzkąc: „Przecz jeś nam wynić kazał s Ejipta, aby nas zabił a dzieci nasze i dobytek pragnie picia?” [4] »I wołał jest opięć Mojżesz ku Panu a rzkąc: „Cso uczynię ludu temu? Jeszcze po małej chwili, a ukamionująć mię”. [5] »I rzekł Pan ku Mojżeszowi: „Przedejdzi malutko ❬lud❭ a weźmi z sobą z starzejszych israhelskich, a pręt, ktorym uderzył jeś[m] rzeki, weźmi w rękę swą, a jidzi. [6] »A jać stanę przed tobą ❬tu❭ na skale oreb, a uderzysz w skałę i wyjdzieć woda z niej, aby pił lud”. I uczynił Mojżesz tako przed starszymi israhelskimi, [7] »i zdział jimię temu miastu pokuszenie prze szemranie synow israhelskich i że kusili Pana a rzkąc: „Jestli Pan w nas, czyli nics?” [8] »I lepak przyszedł Amalech, i bojował przeciw synom israhelskim w[f] Rafimdim. [9] »I rzekł Mojżesz k Josue: „Wybierz męże a wyszedwszy bojuj przeciw Amalechowi, z jutra [a] ja stanę na wirzchu gory, mając pręt boży w ręce ❬swej❭”. [10] »I uczynił Josue, jako przykazał był jemu Mojżesz, i bojował jest przeciw Amalechowi, ale Mojżesz a Aaron, a Hur wstąpili byli na wirzch gory. [11] »A gdyż był podniosł Mojżesz ręce, przemagał Israhel, ale acz mało spuścił, przemagał jest Amalech. [12] »Bo ręce Mojżeszowy były są ciężkie, tedy wziąwszy kamień położyli podeń, na ktorem siedział, ale Aaron a Hur podpierali ręce jego s obu stronu. I zstało sie jest, że ręce jego nie umęczowały sie aż do zachodu słuńca. [13] »I zapędził Josue Amalecha a lud jego mieczem. [14] »Rzekł jest Pan Mojżeszowi: „Napisz to prze pamięć w księgi a daj w uszy Josue, boć ja zagładzę pamięć Amalechową pod niebem”. [15] »I udziełał jest Mojżesz ołtarz i nazwał jimię jego Pan powyszszenie me a rzkąc, [16] »bo ręka samego Pana a boj boży będzie przeciw Amalechowi od naroda do narodu”. 
«  2 Księga Mojżeszowa 16 2 Księga Mojżeszowa 17 2 Księga Mojżeszowa 18  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.