Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Miesiąca trzeciego wyścia luda israhelskiego s Ejipta w ten to dzień przyszli są na puszczą Synaj. [2] »Bo szedszy s Rafindim a doszedwszy aliż na puszczą Synaj stany rozbili są na tem mieście, a tu Israhel rozpiął stany w stronę gory. [3] »Ale Mojżesz wstąpił na gorę ku Panu i wyzwał jest jego Pan z gory a rzkąc: „To rzeczesz domu Jakobowu a zwiastujesz synom israhelskim: [4] »„Wyście sami widzieli, cso jest uczynił Ejipskim, kako jeśm was przeniosł na skrzydłu orłowu a przyjął jeśm sobie. [5] »Będziecieli posłuchać głosu mego a ostrzegać smowy mej, będziecie mi lud włostny se wszech ludzi, boć ma jest wszytka ziemia. [6] »A wy będziecie mi w krolewstwo księskie a lud święty”. Toć są słowa, ktoraż będziesz mowić synom israhelskim”. [7] »Przyszedwszy Mojżesz a zawołał wszytkich więcszych rodem z luda, wyłożył wszytki rzeczy, ktore przykazał był Pan. [8] »I odpowiedział wszytek lud pospołu a rzkąc: „Wszytko, cso mowił jest Pan, uczynimy”. A gdyż był wyprawił Mojżesz ludska słowa ku Panu, [9] »rzekł jemu Pan: „Już ninie przydę k tobie w zaćmieniu obłoka, aby mię posłuchał lud moj mowiącego k tobie a wierzyć będzie tobie na wieki”. I powiedział jest Mojżesz słowa ludska ku Panu, [10] »ktory rzekł jemu: „Jidzi k ludu a poświęci je dziś a za jutra, ać umyją rucha swa [11] »a będą gotowi do trzeciego dnia, boć trzy dzień zstąpi Pan przede wszym pospolstwem na gorę Synaj. [12] »A ustawisz ludu granice przez okrąg i rzekniesz k nim: „Warujcie, abyście nie wstępowali na gorę ani sie dotykali jej krajow. Każdy, jenże by się dotknął gory, śmiercią umrze. [13] »Ręce nie dotkną sie jego [gory], ale kamienim obrzucon będzie albo sk❬ł❭ot będzie osękami, bądź to dobytczę albo człowiek, nie będzie żyw. Gdyż❬by❭ poczęła brznieć trąba ❬...❭””. [14] »zstąpił jest Mojżesz z gory k ludu i poś❬w❭ięcił ji. A gdyż byli smyli rucha swa[15] »rzekł k nim: „Bądźcie gotowi do trzeciego dnia a nie przybliżajcie sie k żonam waszym”. [16] »Już przyszedł był trzeci dzień a rano światło było, jenąż poczęli słyszeć krzmienie a oświecowani są błyskanim, a obłok przegęsty przykrywający gorę, a źwięk trąby przenagły brzniał jest, ❬i❭ bojał sie jest lud, ktory był w staniech. [17] »A gdyż wywiodł je był Mojżesz w potkanie Bogu s miasta stanow, stali są u korzenia gory, [18] »a wszystka gora Synaj kurzyła sie, przeto że był zstąpił Pan na nią w ogniu, a wychadzał dym z niej jako z pieca, a była gora wszytka groźna. [19] »A brzęk trąby z nienagła rosł więcej a dalej sie ciągnął. Mojżesz mowił, a Pan otpowiedał jemu. [20] »zstąpił Pan na gorę Synaj na samy wirzch gory i zawoła Mojżesza na wirzch jej. Gdzie gdyż wstąpił, [21] »rzekł k niemu: „Zstęp a zaprzysiąż lud, aby sna nie chcieli przestępić granic, aby widzieli Pana, a zginęłoby s nich wielkie mnostwo. [22] »Ale kapłani, ktorzy przystępują ku Panu, ać sie poświęcą, abych jich nie zabił”. [23] »I rzekł Mojżesz ku Panu: „Nie będzie moc pospolstwo wstępić na gorę Synaj, bo ty jeś świadczył a przykazał jeś a rzkąc: „Położ granice podle gory a poświęć je”. [24] »Ktoremu rzekł Pan: „Jidź, zstęp, a wstąpisz ty a Aaron z tobą, ale kapłani a lud ać nie chodzą przez granice ani wstępują ku Panu, aby sna nie zabił jich [Bog]”. [25] »Tegdy zstąpił Mojżesz k ludu a wszyćko wypowiedział, cso był od Boga słyszał. 
«  2 Księga Mojżeszowa 18 2 Księga Mojżeszowa 19 2 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.