Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tyć są sądy, ktore wyłożysz [je] jim: [2] »[Israhel] Kupiszli ❬sługę❭ Żyda, sześć lat służyć będzie tobie, a siodmego lata wynidzie wolen darmo. [3] »W ktoremkoli odzieniu wnidzie k tobie, z takim wynidzie, acz będzie mający żonę, i żona wyjdzie pospołu. [4] »A pakliby Pan dał jemu żonę a urodziłaby jemu syny i dziewki, niewiasta i dziewki, i synowie będą jego pana, ale on wyjdzie s ruchem swym. [5] »A pakliby sługa rzekł: „Miłuję pana mego a żonę i syny, nie wynidę wolen”, [6] »przywiedź ji pan bogom a ma ji przyłożyć ku dźwirzom a p❬o❭dwojom, a przekoli jemu ucho szydłem i będzie mu sługa aż na wieki. [7] »Pakliby kto przedał dziewkę swą w służebnicę, nie wyjdzie, jako służebnice wynić obykły są. [8] »Pakliby nie lubiła sie oczyma pana swego, jemuż by dana była, puści ją, ale ludu cudzemu przedać nie ma mocy, aczby wzgardzał ją. [9] »Pakliby ją synu swemu oddał, podle obyczaja dziewek uczyni jej. [10] »Pakliby jemu drugą wziął, przyprawi dziewce swadźbę i rucha, i wiana sromieźliwości nie zaprzy. [11] »Aczby trojga tego nie uczynił, wynidzie darmo przez pieniędzy. [12] »A kto by człowieka bił chcąc ji zabić, śmiercią umrze. [13] »Pakliby kto jemu sie nie założył, ale Bog dałby ji w ręce jego, ustawięć tobie miasto, do ktorego mogłby uciec. [14] »Aczby kto s umysła zabił bliznego swego a przez założenia, od ołtarza mego wydrzesz ji, aby umarł. [15] »Kto by bił otca swego a matkę, śmiercią umrze. [16] »Ktory by ukradł człowieka a przedał, doświadczon winy, śmiercią umrzeć ma. [17] »Kto by łajał otcu swemu albo macierzy, śmiercią umrze. [18] »A swarzyliliby sie mężowie a uderzyłby jeden drugiego albo bliznego swego kamieniem albo pięścią a on by nie umarł, aleby leżałby w łożu, [19] »wstałliby a chodził na dworze o lasce swej, nie będzie winien, jenże by ji uraził, ale wżdy [aby] jego roboty a jego nakłady na lekarze ma jemu wrocić. [20] »Kto by bił sługę swego albo dziewkę swą ręką prętem a umarliby w ręku jego, grzechu ❬...❭ [jego]. [21] »Paknięliby jeden dzień albo dwa byliby żywi, nie będzie poddan pokucie, iże pieniądze jego są. [22] »Aczby wadziła sie męża dwa a uraziłby ktory żonę ciężką, a martwe dziecię urodziłaby, ale sama żywa ostałaby, poddan będzie szkodzie, kako wiele żądałby mąż niewiasty a jednaczowie osądziliby. [23] »A gdyżby ją śmierć pościgła, wroci duszę za duszę, [24] »oko za oko, ząb za ząb, rękę za rękę, nogę za nogę, [25] »ożżenie za ożżenie, ranę za ranę, siniałość za siniałość, krew za krew. [26] »A pakliby kto uderzył w oko sługę swego albo dziewki swej a blikawe je uczyniłby, ma je puścić wolno za oko, ktore wybił. [27] »Ząb też aczby wybił kto słudze albo dziewce swej, też uczyni a puści je wolno. [28] »Aczby woł zabodł męża albo żonę a umarłby, kamienim obrzucon będzie a mięso jego nie będzie jedziono, a pan wołu tego niewinien będzie. [29] »A pakliby woł bodący byłby od wczorajszego dnia aż przez trzeci dzień a oświadczyliby panu jego, a nie zawarłby pan jego, a zabiłby męża albo żonę, woł kamienim obrzucon będzie a pana jego zabiją [a nie będą jeść] [mięsa jego]. [30] »A pakli wypłatę położyl❬i❭ nań, da za duszę swą, csożkoli by pożądano było. [31] »A syna i dziewkę aczby rogiem uderzył, takiemuż sądu będzie poddan. [32] »Aczby sługę albo ❬ro❭botnicę ktorą zabodł, trzydzieści połuważkow da śrzebra panu, ale woł kamienim będzie obrzucon. [33] »Aczby kto otworzył studnię a wykopałby, a nie przykryłby jej, a wpadłby w nią woł albo osieł, [34] »pan studniej wroci zapłatę dobytczą, a to, cso by umarło, jego będzie. [35] »A pakliby woł cudz wołu drugiego ranił a on umarłby, przedadzą woł żywy a rozdzielą kupidło, a marchę martwą rozdzielą miedzy sobą. [36] »Ale aczby wiedział, iże woł rogaty był od wczorajszego dnia a przed wczorajszym dniem a nie strzegł jego pan jego, wroci woł za woł, a marchę całą wieźmie. 
«  2 Księga Mojżeszowa 20 2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.