Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 22
«  2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 33  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Aczby kto ukradł owcę albo wołu a zabił albo przedałby, pięć wołow za jenego wołu wrocić ma a cztyrzy owce za jeną owcę. [2] »A pakli wyłomi złodziej dom albo podkopający by był a nalezion by był, a wziąw ranę umarłby, ten, ktory by bił, nie będzie winien krwie. [3] »A pakli gdy słuńce wzyjdzie, to by uczynił, mężobojstwo spachał i sam umrzeć ma. Aczby nie miał cso za kradzież wrocić, sam przedan będzie. [4] »Aczby naleziono to, cso ukradł jest, u niego żywe, bądź woł albo osieł, albo owca, dwojako ma wrocić. [5] »Aczby kto uraził rolą albo winnicę a puściłby dobytczę swe, aby spasł cudze, csoż-by-koli miał na polu swem nalepszego albo w winnicy, za szkodę podług zgodzenia ma nawrocić. [6] »Acz wyszedwszy ogień nalazłby kłosy a uchopiłby brogi żytne albo stojące nasienie na rolach, wroci szkodę, ktory ogień zażegł. [7] »Aczby kto polecił przyjacielowi pieniądze albo sąd w chowanie a od tego, ktory przyjął, kradziestwem odjęty by były, będzieli nalezion złodziej, dwojako ma wrocić, [8] »tajili się złodziej, pan domowy przywiedzion będzie k bogom, to jest k biskupom, a przysięże, iże nie ściągnął ręki swej na zboże bliznego swego [9] »ku spachaniu zdrady tak na wole jako na ośle i na owcy, i na rusze, a csokoli szkody uczyniono może być, ku bogom, to jest ku biskupom, obu prza ma przyć, a przysądziliby oni, dwojako wroci bliznemu swemu. [10] »Aczby kto polecił bliznemu swemu osła, wołu, owcę i wszelkie dobytczę k stroży a umarłoby albo zemglało, albo wzięto od nieprzyjacioł, a żadny by tego nie widział, [11] »prawo przysiężne będzie w pośrzodku, iże nie ściągnął ręki na rzecz bliznego swego i przymie pan przysięgę a on nie będzie chcieć wrocić. [12] »Pakliby kradzieżem odj❬ę❭to było, wroci szkodę panu, [13] »aczby śniedziono było od źwierza, przyniesie k niemu to, cso zabito jest, a nie wroci ❬...❭ 
«  2 Księga Mojżeszowa 21 2 Księga Mojżeszowa 22 2 Księga Mojżeszowa 33  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.