Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 5
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[14] »❬...❭ miary cegielnej jako drzewiej ani wczora, ani dziś? [15] »I przyszli strojący synow izrahelskich i wzwołali ku faraonowi rzekąc: „Przecz tak czynisz przeciw sługam swym? [16] »Słomy nie dawają nam, a cegieł jako drzewiej potrzebują. Ach służebniki twoje biczmi biją a przezprawnie sie dzieje przeciw ludu twemu”. [17] »Ktoryż rzekł: „Proznujecie w prozności, a przetoż mowicie: „Podźmy a ofierujmy Panu”. [18] »Przetoż jidzicie a dziełajcie! Słomy wam nie będzie dano, a wy da[j]cie obyczajną liczbę cegieł”. [19] »Widzieli sie urzędnicy synow izrahelskich w złem, przeto iże [i] jim rzeczono było: „Nie pomniejsząć wam nics cegieł po wszytki dni”. [20] »I potkali sie s Mojżeszem a s Aaronem, ktorzyż to stali przeciw jim jidącym od faraona, [21] »i rzekli k nim: „Widz Bog a sędź, alboście uczynili, iże wonia nasza śmierdzi przed faraonem i jego sługami, a podaliście ❬jemu❭ miecz, aby nas zabił”. [22] »I wrocił sie jest Mojżesz ku Panu a rzekł: „Panie, przecz jeś ten to lud znędził? Przecz jeś mię posłał? [23] »Albo stąd, jakożeśm szedł ku faraonowi, abych mowił w jimię twe, znędził lud twoj, a nie wybawił jeś jego”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 50 2 Księga Mojżeszowa 5 2 Księga Mojżeszowa 6  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.