Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7 2 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi: „Otom cię ustawił bogiem faraonowym, a Aaron brat twoj będzie prorok twoj. [2] »Ty będziesz mowić jemu wszytko, cso ja przykażę tobie, a on mowić będzie faraonowi, aby puścił z ziemie swej syny izrahelskie. [3] »Ale ja zatwirdzę serce jego a rozmnożę znamiona a dziwy me w ziemi ejipskiej, [4] »a nie usłyszy was, spuszczę rękę swą na Ejipt a wywiodę zbor a zastęp, a lud moj, syny izrahelskie, z ziemie ejipskiej przez groźna znamiona. [5] »A będą wiedzieć Ejipcyjanie, iże jeśm ja Pan, wściągnąłeśm rękę swą na Ejipt a wywiodłeśm syny izrahelskie z pośrzodka jego”. [6] »I uczyni Mojżesz a Aaron, jakoż to był Bog przykazał, takoż są uczynili. [7] »A był Mojżesz w ośmidziesiąt leci❬e❭ch a Aaron w siedmidziesią t a we trzech leciech, gdyżesta mowiła faraonowi. [8] »I rzecze Pan ku Mojżeszowi a ku Aaronowi: [9] »Gdyż wam rzecze farao: „Ukażcie nam znamiona”, rzekąc ku Aaronowi: „Weźmi pręt swoj a porzuć ji na ziemię przed faraonem a przed sługami jego, ać się obroci wężem””. [10] »A tako wszedszy Mojżesz a Aaron przed faraona i uczyniłasta, jako jima był Pan przykazał, i wyrzucił jest pręt Aaron przed faraonem a przed sługami jego, jenże się jest obrocił wężem. [11] »I zawoła farao mędrcow a czarownikow i uczynili oni takież przez czary ejipskie a niektore tajemności. [12] »Rzucili takież każdy pręty swe, ktoreż się to są obrociły w smoki, ale pożarł pręt Aaronow pręty jich. [13] »I zatwirdzi sie serce faraonowo, i nie usłyszał jich, jako był przykazał Pan. [14] »Rzecze opięć Pan ku Mojżeszewi: „Obciążyło sie jest serce faraonowo, nie chce puścić luda. [15] »Jidzi k niemu z zarań, ować wynidzie k wodam a staniesz w potkaniu jemu na brzegu rzecznem, a pręt, ktoryż sie jest obrocił w smoka, weźmiesz w rękę swą [16] »i rzeczesz k niemu: Pan Bog żydowski posłał mię k tobie rzekąc: Puść lud moj, ać mi ofieruje na puszczy, a aż dotąd słyszeć jeś nie chciał. [17] »Toć przeto mowi Pan: W tem wzwiesz, iże jeśm ja Pan, ja uderzę prętem, ktoryż w ręce mej jest, wodę rzeczną ❬a❭ obroci sie w krew, [18] »a ryby, ktore są w niej, semrą, a zagnoją sie wody, a zemrą Ejipszczy pijąc wodę rzeczną”. [19] »I opięć rzecze Pan ku Mojżeszowi: „Rzeczy ku Aaronowi: Weźmi pr[o]ęt a wścięgni rękę swą nad wody ejipskie a na jich rzeki i potoki, a nad jeziora i wszytki tonie wodne, aby sie obrociły w krew, a bądź ❬krew❭ we wszej ziemi ejipskiej, tako w drzewianych sędziech jako w kamiennych”. [20] »I uczyniłasta tako Mojżesz a Aaron, jakoż był przykazał Pan, a podźwignąw pręt, uderzył w wodę rzeczną przed faraonem i przed sługami jego, a ona sie obrociła w krew, [21] »a ryby, ktore były w rzece, zmarły są, a zagnojiły się rzeki, a nie mogli Ejipszczy wody rzecznej pić i była jest krew we wszej ziemi ejipskiej. [22] »I uczynili takież czarownicy ejipszczy swymi czary, i zatwirdzi się serce faraonowo a nie chciał puścić luda ani jich słyszeć, jako Bog był przykazał, [23] »a obrociw sie i szedł jest do domu swego ani przyłożył swego serca też w tę chwilę. [24] »Potem kopali wszytcy Ejipszczy około rzeki wody, aby pili, bo są nie mogl❬i❭ pić wody rzecznej. [25] »I napełniły się są siedm dni, potem gdyż był zaraził Pan rzeki. 
«  2 Księga Mojżeszowa 6 2 Księga Mojżeszowa 7 2 Księga Mojżeszowa 8  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.