Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Daniela » Rozdział 2
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Daniela 2 Księga Daniela 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[37] »❬...❭ ❬nie❭bieski krolewstwo a siłę i przykazowanie, i sławę dał jest tobie, [38] »i wszytki rzeczy, w nichże to synowie ludzszczy bydlą, a źwierz polny a ptastwo niebieskie dał jest w twą rękę, a pod twym posłuszeństwem wszytki rzeczy ustawił, przetoż, krolu, ty jeś głowa złota. [39] »A po tobie powstanie jine krolewstwo, mniejsze ciebie, ❬śrzebrne❭, a krolewstwo jine trzecie miedzi❬a❭ane, jeż to będzie panować nad ❬wsz❭y❬tką ziemią❭. [40] »❬A krole❭wstwo ❬czwarte będzie jako żelazo. Jako żelazo trze a skraca wszytki rzeczy, tak stroskoce ty wszytki rzeczy a zetrze. ❭ [41] »❬Ale❭ że jeś ❬...❭ [44] »❬...❭ tych krolewstw wzbudzi Bog niebieski krolewstwo, jeż to na wieki nie będzie zruszono, a krolewstwo jego ludu jinemu nie będzie dano, a setrze, a zgładzi wszytka krolewstwa ta to, a samo stanie aż na wieki. [45] »Podle tego, jeżeś widział, że z gory odłomił się kamień przez ręku a stroskotał [w] skorupę a żelazo i miedź, i śrzebro, i zło❬to, Bog❭ wieliki ukazał jest kro❬lowi❭ ty rzeczy, jeż to mają przy❬ć❭ ❬potem❭. A prawy jest sen a ❬wierne❭ wyłożenie jego. [46] »Tedy ❬krol Na❭buchodonozor padł jest ❬na swą t❭warz a Daniełowi się pomodlił. Żywe obiaty a zapalne przykazał, aby obiatowali ❬...❭ [49] »❬...❭ Sydracha, Misacha, Abdenago, a sam tak Danieł bywał we wrociech krolowych, to jest sądził. 
«  Księga Jeremiasza 29 Księga Daniela 2 Księga Daniela 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.