Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[5] »❬...❭ miłościw, [6] »tego dnia, ktore❬go❭ ż obiatowana będzie, będziecie ją jeść i drugiego dnia, a cożkoli by zostało do trzeciego dnia, w ogniu zeżżecie. [7] »A ktoż po dwu dniu jadłby ją, wyobcowan będzie a bezmiłości winien [8] »i poniesie grzech swoj, bo święć bożą pokalał jest, a zaginie dusza jego z ludu swego. [9] »A gdyż będziesz żąć nasienie ziemie twej, nie przyżniesz aż do samej ziemie ani opuszczone kłosy będziesz zbirać. [10] »Ani w winnice twej gron z ręku twych odpadłych zgromadzać będziesz, ale ubogim ❬i❭ pątnikom zbirać niechasz. Ja Pan Bog wasz. [11] »Nie uczynicie kradziestwa. Nie będziecie łgać ani zdradzi żadny bliznego swego. [12] »Nie będziesz krzywoprzysięgać na imię me ani pokalasz imienia Pana Boga twego. Ja Pan. [13] »Nie uczynisz nasila bliźniemu swemu ani mocy snędzisz jego. Nie ostanie służba sługi twego u ciebie eż do jutra. [14] »Nie będziesz łajać głuchemu ani przed ślepym położysz urazu, ale będziesz się bać Pana Boga swego, bo jaciem Pan. [15] »Nie uczynisz, coż złościwego jest, ani będziesz niesprawiedliwie sędzić. Nie przymiesz persony ubogiej ani ćci oblicza mocnego. Sprawiedliwie sędzi twemu bliznemu. [16] »Nie będziesz osoczcą ani rzeptający o ludziech. Nie stoj przeciwko krwi swego bliznego. Jan Pan. [17] »Nie będziesz nienawidzieć brata twego w sercu twem, ale jawnie karzy ji, aby nie miał s niego grzecha. [18] »Nie szukaj pomsty ani wspomieniesz krzywoty mieszczan twych. Miłuj bliznego twego jako sam siebie. Ja Pan Bog wasz. [19] »Zakonow mych ostrzegajcie. Dobytku twemu nie daj się snić z jinego plemienia dobytczęt❬y❭. Pola nie posiewaj rozliczytym siemieniem. W ru- cho, ktoreż jest ze dwojga tkania, nie obleczesz się. [20] »Człowiek aczby spał z żo słączenim siemienia, jeż to by była dziewka i takież ślachcianka, ale wypłatą nie wypłacona ani wyzwolenim darowana, bita będzieta oba, ale nie umrzeta, przeto że jest nie była wyzwolona. [21] »Ale za swą winę będzie ofierować w drzwiach stanu świadzieczstwa skopu [22] »i będzie prosić zań kapłan i za winę jego przed Bogiem, i slutuje się nad nim, i będzie odpuszczon jemu grzech. [23] »A gdyż wnidziecie w ziemię a rozpłodzicie drzewie w niej owocne, odejmiecie pirwe jich owoce. Jabłoni, ktoreż owoce rodzą, nieczysty będą wam ani jich będziecie jeść. [24] »Ale czwartego lata wszytki owoce jego poświęcony będą sławnie Panu. [25] »A piątego lata będziecie jeść owoce, zbirając i jabłka, jeż to są urosły. Ja, Pan Bog wasz. [26] »Nie będziecie jeść mięsa se krwią. Nie będziecie guślić ani dbać snow, [27] »ani okrągle będziecie strzyc krczyce, ani będziecie golić brody, [28] »a nad umarłymi nie będziecie rzazać ciała swego ani żadnego znamienia a blizn nie czyńcie wam. Ja Pan. [29] »Nie poddawaj dziewki swej ku nieczystocie, ać się ziemia nie pokala a napełniona byłaby grzechu. [30] »Sobot mych ostrzega❬j❭cie a święci mej bojcie się. Ja, Pan Bog wasz. [31] »Nie przychylajcie się ku czarownikom ani od guślnikow cso pytajcie, abyście się nie pokalali od nich. Ja, Pan Bog wasz. [32] »Przeciwko szadym głowam powstani a poćci twarz starego, a boj się Pana Boga twego. Jaciem Pan. [33] »Będąli przebywać przychodnie w ziemi waszej a bydlić miedzy wami, nie urągajcie jemu, [34] »ale będzie miedzy wami jako bydlący a miłujcie ji kalżdy jako samy siebie, boście i wy byli takież przychodnie w ziemi ejipskiej. Ja, Pan Bog wasz. [35] »Nie czyńcie żadnie złości w sądzie, w rowności, w wadze i w mierze. [36] »Wagę sprawiedliwą, rowną będziecie mieć [wagę] a sprawiedliwy korzec i prawą mia❬r❭kę. Ja, Pan Bog wasz, jenżeciem wywiodł was z ziemie ejipskiej. [37] »Ostrzegajcie wszego przykazania mego i wszech sądow mych a napełniajcie je. Ja, Pan Bog”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.