Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„To powiesz synom israelskim: Człowiek z synow israelskich i przychodnie, ktorzyż przebywają w Jerusalem, ktoż by cso dał z siemienia swego modle Moloch, śmiercią umrze, lud ziemski ukamionuje je. [3] »A ja położę oblicze swoje przeciwko jemu i podsiekę je❬go❭ z pośrzodka luda mego, przeto że jest udziałał z siemienia swego modle Moloch a poganił[i] ❬...❭ imię me święte. [4] »Jestli omieszkał lud ziemski a jako mało dba mego przykazania przepuściłby człowieka, jenże by udzielił z siemienia swego modle Moloch, ani jego chciał zabić, [5] »postawię mą twarz przeciwo człowieku temu i rodu jego i podetnę ji i wszytki, ktorzyż są jemu przyzwolili, aby nieczyścił[i] s Moloch, z pośrzodka ludu mego. [6] »Dusza, ktoraż się pochyli ku czarownikom i ku guślnikom a nieczyścić będzie s nimi, ustawię oblicze ❬swoje❭ przeciw jej a zabiję ją z pośrzodku luda jego. [7] »Poświęćcie się a bącie święci, boć ja święty jeśm Pan Bog wasz. [8] »Ostrzegajcie przykazania mego a pełńcie je, boć ja Pan, jenże poświęcam was. [9] »Ktoż poklnie otca albo macierz, śmiercią umrze, ktoż poklnie otca i macierz, krew jego będzie na niem. [10] »Jestliby kto cudzołożył z żoną cudzą a cudzołostwo uczyniłby z żoną bliźniego swego, śmiercią umrze cudzołożnik i cudzołożnica. [11] »Ktoż by spał z macochą swą a głosił ganiebność otca swego, śmiercią umrzeta oba, krew jich będzie na nich. [12] »Ktoż by spał s niewiastą swą, oba umrzeta, bosta grzech skarady uczyniła, krew jich będzie na nich. [13] »Ktoż by spał z samcem słączenim żeńskim, oba uczyniłasta niemy grzech, śmiercią zemrzeta, krew jich będzie na nich. [14] »Ktoż nad dziewkę żonę pojmie macierz jej, grzech jest uczynił, żywo spalon będzie s nima ani ostanie taki niepodobny miedzy wami. [15] »Ktoż z dobytczęciem albo z bydlęciem sydzie się, śmiercią umrze a dobytczę zabito będzie. [16] »Żona, ktorażkole się podłoży ktoremukole dobytczęciu, społu zabita będzie s nim a krew jich będzie na nich. [17] »Ktoż-by-kole pojął siostrę swą, dziewkę otca swego albo dziewkę macierze swej, a opatrzyłby gańbę jej a ona opatrzyłaby gańbę bratowę, niesłuszną jesta rzecz uczyniła, zabita będzieta oba w widzeniu luda swego, przeto żesta swą skaradość sobie wzjawiła, i poniesieta grzech swoj. [18] »Ktoż się zydzie z żoną swą w wypływaniu żeńskiej niemocy a wzjawi niemoc jej, gdyż jest ona niemocna była, a o[d]tworzyła studnicę krwie swej, zabita będzieta oba z pośrzodku luda swego. [19] »Skaradości mamki twej a ciotki nie otkrywaj, ktoż jest ❬to❭ uczyni, ganiebność swego ciała odkryje, poniesieta oba grzech swoj. [20] »Ktoż się sydzie z żoną stryja albo wuja swego a wzjawi ganiebność bliskości swej, poniesieta oba grzech swoj a przez dzieci umrzeta. [21] »Kto pojmie żonę brata swego, zapowiedzianą rzecz czyni a sromotę brata swego wzjawi, a przez dzieci będzie. [22] »Ostrzegajcie praw mych i sądow a pełńcie je[j], aby was ziemia nie wyrzuciła, w niąż to jidący i przebywający będziecie. [23] »Nie chod❬ź❭cie w włosnościach narodow, ktoreż to ja wyżonę przed wami, boć to wszytko są uczynili a w ganiebności miałem je. [24] »Ale wam mowię: Obsiędziecie ziemię jich, ktorąż ja wam dam ku dziedzicstwu, ziemię płynącą mlekiem a miodem. Ja, Pan Bog wasz, ❬ktory❭ wyłączyłem was z jinych ludzi. [25] »Odłęczcież przeto i wy dobytczę[ta] czyste od nieczystego ❬...❭ a nie pokalajcie dusz waszych w dobytczętoch i w ptacech, i we wszem, coż się rusza na ziemi a cożem ukazał wam będące pokalane. [26] »A będziecie mnie święci, boć jestem święty ja, Pan, a wyłączyłem was z jinych ludzi, abyście byli moi. [27] »Mąż albo żona, w ktorychże to będzie wieszczy albo guślny duch, śmiercią umrzeta a kamienim obrzucona będzieta, krew jich na nich będzie”. 
«  3 Księga Mojżeszowa 19 3 Księga Mojżeszowa 20 3 Księga Mojżeszowa 21  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.