Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi na gorze Synaj rzekąc: [2] »„Mow synom israelskim a rzeczesz k nim: Gdyż wnidziecie do ziemie, ktorąż ja dam wam, święćcie sobotę bożą. [3] »Szeć lat będziesz siać pole swe a szeć lat będziesz obrzazować winnicę swą, a zbierzesz owoce jej, [4] »ale siodme lato będzie sobota ziemie odpoczynienie bożej, pola nie będziesz posiewać a winnice nie będziesz obrzazować. [5] »Coż wolnie rodzi ziemia, nie będziesz żnąć, a z gron pirwych urod swych jako zbiranie wina nie będziesz zbirać, boć lato ziemie odpoczynienie jest, [6] »ale będą wam na pokarm, tobie a słudze twemu, robotnicy twej a otroku twemu i przychodniowi, jenże po gościnie jest u ciebie, [7] »dobytku i skotu twemu, wszystko, coż się rodzi, da wam pokarm. [8] »A odliczysz sobie siedm tydniow rokow, to jest siedm siedmi, jiż to społu czyni dziewięć a czterdzieści lat [9] »i wstrąbisz w trąbę miesiąca siodmego a dziesiąty dzień miesiąca [siodmego], smiłowania czasu po wszej ziemi waszej. [10] »I święcisz lato pięćdziesiąte ❬i❭ nazowiesz odpuszczenie wszem bydlicielom ziemie waszej, bo jest to lato miłościwe[j]. Wroci się człowiek ku imieniu swemu a każdy wroci się k czeladzi pirwszej, [11] »boć jest miłościwe[j] a pięćdziesiątego lata. Nie będziecie siać ani żąć samego od siebie rostącego na polu a pirwych urod winnych nie będziecie zbirać [12] »prze oświęcenie miłościwego lata, a natychmiast wzięte śniecie. [13] »Lata miłościwego wszelki wroci się ku imieniu swemu. [14] »Gdyż przedasz csokole mieszczaninowi swemu albo kupisz u niego, nie smęć brata swego, ale podle policzenia lata miłościwego kupisz u niego [15] »a podle ukazania użytkow przeda tobie. [16] »Czym więcej lat ostałoby po miłościwem latu, tym więcej rość będzie i na❬j❭em, a czym mnie czasu policzyłby, tym mnie kupie stanie, boć czas użytkow przeda tobie. [17] »Nie snędzajcie, jeż to są z pokolenia waszego, ale boj się kalżdy z was Boga swego, bo jaciem Pan Bog wasz. [18] »Czyńcie kazania ma a sądow mych ostrzegajcie, a czyńcie je, abyście bydlić mogli w ziemi przez wszego strachu [19] »a rodziła rola wam użytki swe, jeż to jeść będziecie eż do sytości, niżadnego ❬...❭ się nie bojąc ani straszcie. [20] »A paklibyście rzekli: „Cso będziem jeść lata siodmego, nie sieli❬li❭bychom ani zbierali użytkow naszych? „, [21] »dam pożegnanie me wam lata szostego uczyniąc użytki trzy lata [22] »i będziecie siać lata osmego a będziecie jeść użytki stare eż do dziewiątego lata, aż się i narodzi nowego, będziecie jeść wiotche. [23] »Ziemia nie będzie przedana eż na wieki, bo moja jest, a wy przychodnie i oracze moiście. [24] »Przeto że wszelka włość jimienia waszego pod smową wykupienia przedawana będzie. [25] »Pakliby twoj brat zubożaw przedał siedzenie swe a chciałby blizny jego, może wykupić, jeż to ❬on❭ przedał był. [26] »A jestliby nie miał bliznego a sam wypłatę ❬...❭ mogłby naleźć, [27] »policzony będą użytki jego od tego czasu, jak jest przedał, a cso ostatek jest, wroć kupcowi, a tak weźmie siedzenie swe. [28] »Pakliby nie nalazła ręka jego, aby wrocił wypłatę, będzie mieć kupiec, jenże jest kupił, eż do miłościwego lata, bo w niem wszytko przedanie wroci się ku Panu i ku dziedzicu pirwszemu. [29] »Ktoż przedał dom swoj w murzech miestskich, będzie mieć odpuszczenie wypłaty, dojąd się jedno lato nie napełni. [30] »Pakliby nie wypłacił a rok by przebiegł, kupiec dzierżeć ma je i będący jego eż na wieki a wypłacić się nie będzie moc tako i miłościwym latem. [31] »Jestliby był dom we wsi, ktoraż muru nie ma, dziedzinnym prawem przeda się, nie byłliby naprzod wypłacon, miłościwym latem ma się nawrocić ku panu swemu. [32] »Domowie sług kościelnych, ktorzyż to są w mieściech, w murze mogą wypłaceni być, [33] »jestliby nie byli wypłaconi, miłościwego lata ma się nawrocić ku panom, bo domowie w mieściech sług kościelnych są za jimienie miedzy synmi israelskimi. [34] »Ale przedmieścia swego nie przedadzą, bo jimienie jich wieczne jest. [35] »Gdyżby zubożał brat twoj albo był medł ręką a przymiesz ji jako przychodnia i podrożnego, a żywiłby się z tobą, [36] »nie bierz lify od niego ani cso więcej, niżliś jemu dał, boj się Boga swego, aby się mogł żywić brat twoj u ciebie. [37] »Pieniędzy twych jemu nie dawaj na lifę a użytkow nadwyszej od niego nie potrzebuj. [38] »Ja Pan Bog wasz, jenżeciem was wywiodł z ziemie ejipskiej, abych dał wam ziemię kananejską a był Bog wasz. [39] »Zaliby ubostwem przynędzon sąc przedałby się tobie brat twoj, nie uciężaj jego robotą robotnikow, [40] »ale jako służebnik a rataj będzie, aż do lata miłościwego działać będzie u ciebie [41] »a potem wynidzie z dziećmi swymi i nawroci się ku rodzinie i k jimieniu otcow swych. [42] »Bo moi słudzy są a jaśm ❬j❭e wywiodł z ziemie ejipskiej, [abych dał wam ziemię kananejską] [a był Bog wasz] nie będą przedawani obyczajem niewolniczym. [43] »Uciążając je przez moc, ale bojcie się Boga swego. [44] »Sługa i służebniczka będzie wam s rodu, jeż to około was są, [45] »i przychodnie, ktorzyż po gościnach u was są albo ktorzyż z tych są się urodzili w ziemi waszej, ty będziecie mieć sługami, [46] »dziedziskim prawem przewiedziecie ku będącym a w jimieniu będziecie na wieki, ale bracie waszych, synow israelskich, nie uciężycie przez moc. [47] »Gdyżby się rozmnożyła miedzy wami ręka przychodniowa albo gościowa a zubożałli brat twoj i przedał się jemu albo komukoli z rodu jego, [48] »po przedaniu może ji wypłacić. Kto chce z braciej jego, wypłaci ji, [49] »stryj i stryny brat, rodzony i blizny. Pakli on może sam, się wypłacić [50] »❬...❭ z liczby lat od czasu przedania swego aż do lata miłościwego, a pieniądze, za ktoreż był przedan, podle liczby lat miasto służebnej liczby ❬...❭. [51] »Pakliby więcej było lat, jiż to ostało aż do miłościwego lata, podle tego wrocić ma i mzdę, [52] »pakliby jich było mało, położy liczbę s nim[i] podle letnie liczby a nawroci kupcowi, coż zbywa lat, [53] »w ktorychże to jest naprzod służył, ze mzdą policzając, nie będzie jego nędzić nasilnie w widzeniu mem. [54] »Jestliby tym wypłacić się nie mogł, w lecie miłościwem wynidzie z dziećmi swymi, [55] »bo moi słudzy są synowie israelszczy, ktoreżem wywiodł z ziemie ejipskie. 
«  3 Księga Mojżeszowa 24 3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.