Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 26
«  3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Ja Pan Bog wasz. Nie czyńcie sobie modły rytej ani obrazow, ani znamienia kamien❬ne❭go wdzignąc postawiajcie w ziemi waszej, abyście się modlili jemu, bo jaciem Pan Bog wasz. [2] »Ostrzegajcie sobot mych a straszcie się w święci mej. Ja Pan. [3] »Będziecieli w przykazaniach mych chodzić a przykazania mego ostrzegać i pełnić je, dam wam deszcz czasy swymi [4] »a ziemia urodzi płod swoj, a jabłoni jabłek napełniony będą, [5] »poścignie żniwa młoćba ❬zbieranie wina❭, a zbieranie wina przekaza będzie sieniu i będziecie jeść chleb wasz w sytości a przez strachu będziecie przebywać w ziemi waszej, [6] »dam pokoj w krainach waszych, będziecie spać a nie będzie, kto by was przestraszył, odniosę od was źwierzęta zła a miecz nie pojdzie w krainy wasze, [7] »zażeniecie nieprzyjaciele wasze i padną przed wami, [8] »pięć waszych jinych sto popędzi, a sto waszych dziesięć tysiącow, padną nieprzyjaciele waszy od miecza w widzeniu waszem. [9] »Weźrzę na was a wzrościecie i wspłodzicie się i ućwirdzę ślub swoj s wami. [10] »I będziecie jeść dawnego schowania, a stare jine, gdyż nowe przydzie, wyrzucicie. [11] »Położę stan swoj pośrzod was a nie odrzuci was dusza ma. [12] »Chodzić będę miedzy wami a będę wasz Bog, a wy mi będziecie lud moj. [13] »A ja będę Pan Bog wasz, jenżeciem was wywiodł z ziemie ejipskie, abyście nie robotowali jim, a jenżeciem słamał wrzeciądze z gardł waszych, abyście chodzili prości. [14] »Pakli nie będziecie posłuchać mnie a nie napełnicie wszego przyka❬za❭nia mego, [15] »zgardzicie prawy mymi i sądy potępicie a nie uczynicieli tego, coż jest ustawiono mną, a ku wzruszeniu przewiedziecie ślub moj, [16] »a ja to uczynię wam, nawiedzę was rychło w gorącości i w niedostacce, jenże zasłoni oczy wasze i zagubi dusze wasze, darmo będziecie siać siemię wasze, ktoreż to od nieprzyjacioł waszych segłtano będzie. [17] »Postawię oblicze me przeciwko wam a padać będziecie przed nieprzyjacielmi waszymi, a podani będziecie tym, jiż to was nienawidzą, pobiegniecie, ano was żadny nie goni. [18] »Pakli i tak nie będziecie mnie posłuchać, przydam karania waszego siedmkroć więcej prze grzechy wasze [19] »i potrę pychę twardości waszej, i dam wam z wirzchu niebo jako żelazo a ziemię miedzianą, [20] »zginie na darmo usile wasze, nie wyda ziemia płodu swego ani jabłoń jabłek. [21] »Będziecieli chodzić bocząc się przeciwko mnie a nie usłyszycie mnie, przydam ran waszych eż do siedmkroć tyleż prze grzechy wasze [22] »i wypuszczę na was źwierz polny, jenże słepce was i bydła wasze a k małej liczbie wszytko przywiodą i będą puste[j] drogi wasze. [23] »A pakli ani tak ch❬ci❭eć będziecie przyjąć kaźń mą, chodząc w przeciwnościach przeciwko mnie, a przeciwić się będziecie [24] »i ja przeciwko wam pojdę w przeciwność a porażę was siemkroć prze grzechy wasze, [25] »i przywiodę na was miecz mściciela mego ślubu, a gdyż pobiegniecie do miast, poślę mor pośrzod was a dani będziecie w nieprzyjacielskie ręce, [26] »gdyż złamię kij chleba waszego, tak że dziesięć żon piec będą w jednem piecu chleby a wrocą je na wagę i będziecie jeść, a nie będziecie syci. [27] »Pakli i tak nie usłuchacie mnie, a będziecie chodzić przeciwko mnie, [28] »i ja pojdę przeciwko wam w gniewie przeciwnem a będę was karać siedmią ran prze grzechy wasze, [29] »tako że będziecie jeść mięso synow waszych i dziewek waszych. [30] »Skażę wysokości wasze a modły wasze a złupam podobności wasze. Padniecie w skażeniu modł waszych a ganiebne was uczyni dusza ma, [31] »tako że miasta wasza obrocę w pustynią a upuszczę święć waszę a ❬nie❭ przymę więcej woniej przechętnej, [32] »i zatracę ziemię waszę, i będą się nad nią dziwić nieprzyjaciele waszy, gdyż bydliciele będą w niej [uciekać]. [33] »Ale was zatracę we włości a wymę po was miecz swoj i będzie ziemia wasza pusta a miasta wasza skażona. [34] »Tedy lubić się ziemi będą soboty jej po wszytki dni puszcze swej, gdyż będziecie [35] »w ziemi nieprzyjacielskiej, święcić będzie a odpoczynie w soboty puszcze swe, przeto że nie odpoczywała w soboty wasze, gdyście bydlili w ziemi waszej. [36] »A ktorzyż by z was ostali, dam strach na jich serca w krajoch nieprzyjacielskich, zstraszy je źwięk lista lecącego a tak uciekać będziecie jako przed obliczym miecza, padną, ano jich żadny nie goni. [37] »A padnie kalżdy na swą bracią jako boj❬ow❭ uciekając, niżadny z was nie będzie śmieć się przeciwić nieprzyjacielom. [38] »Zaginiecie miedzy narody a nieprzyjacielska ziemia was smorzy. [39] »A pakliby niektorzy z tych ostali, zdręchną w złościach swych w ziemi nieprzyjacioł swych a prze grzechy otcow swych i prze swe snędzeni będą, [40] »dojąd się nie wyznają złości swych a złego swego nie wspomioną, jimże to przestąpili są przeciwko mnie ❬...❭. [41] »Przetoż i ja chodzić będę przeciwko jim a wwiodę je w ziemię nieprzyjacioł, dojąd się nie zapyrzy nieobrzazana myśl jich, a tedy będą prosić za złości swe. [42] »I wspomionę na ślub moj, jenżeciem zaślubił z Jakobem a z Izakiem i z A[a]bramem a na ziemię pomnieć będę, [43] »jeż to gdyż opuszczona będzie od nich, zlubi się jim w sobotach swych cirzpiąc pustynie prze nie. Ale oni będą prosić za swe grzechy, przeto że są zarzucili sądy me a praw mych nienawidzieli są. [44] »Ale wszak tako gdyż byli w ziemi nieprzyjacielskiej, nie owszem-em jich zarzucił ani tako wzgardzał, aby zaginęli a wzruszony uczyniłbych ślub moj s nimi, bo jaciem Pan Bog jich, [45] »(26:45a) a nie zapomnię ślubu mego drzewiejszego, jenżeciem je wywiodł z ziemie ejipskie przed obliczym pogańskim, abych był jich Bog. Ja Pan Bog jich”. [46] »(26:45b) Toć są przykazania i sądowie, i prawa, jeż to jest dał Pan miedzy sobą a miedzy synmi israelskimi na gorze Synaj przez rękę Mojżeszowę. 
«  3 Księga Mojżeszowa 25 3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.