Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 27
«  3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi rzekąc: [2] »„Mow synom israelskim a rzeczesz k nim: Człowiek, jenże by ślub uczynił a ślubiłby Bogu duszę swą, pod zgodzenim da wypłatę, [3] »byłliby samiec ode dwunaście lat aż do szećdziesiąt lat, da pięćdziesiąt rublow śrebra k mierze święci, [4] »pakliby niewiasta, trzydzieści. [5] »A piątego lata eż do dwudziestu samiec da dwadzieścia zaważy, niewiasta dziesięć. [6] »Od jenego miesiąca aż do piątego lata za samca dany będą pięć rublow, a za samicę trzy. [7] »Szećdziesiąci a przez to samiec da pięćnaćcie rublow, a żona dziesięć. [8] »Pakliby ubogi był a zgodnej wrocić nie mogłby, stanie przed kapłanem a coż by on zgodł a widział ji mogącego wrocić, tylko da. [9] »Dobytczę, jeż to może obiatowano być Panu, ktoż by ślubił, święto będzie [10] »a nie będzie moc przemienić, to jest ani lep❬szego❭ ❬...❭ 
«  3 Księga Mojżeszowa 26 3 Księga Mojżeszowa 27 4 Księga Mojżeszowa 1  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.