Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  3 Księga Mojżeszowa 5 3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojseszowi a rzkąc: [2] »„Dusza, ktora by zgrzeszyła a gardząc Bogiem zaprzałaby pokładu bliznego swego, jenże wierze jego uwierzył jest, albo ukradł, albo mocą niecso wycisnął, albo nasile uczynił, [3] »albo rzecz straconą nalazł i zaprzał a nadto odprzysiągł się, a csokoli by jinego s wiela uczyniłby, w jemże obyczaj zgrzeszenia mają ludzie, [4] »przemożona sąc winą, nawroci [5] »wszytko, csoż prz❬e❭ z leść odzierżeć chciała, upełnie a piątą część nadto panu, je❬mu❭ż to szkodę była uczyniła. [6] »Ale za grzech swoj ofierować będzie skopu niepokalanego z stada i da ji kapłan❬owi❭ podle wielkości a miary grzechu, [7] »jenże będzie zań prosić przed ❬...❭ 
«  3 Księga Mojżeszowa 5 3 Księga Mojżeszowa 6 3 Księga Mojżeszowa 7  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.