Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 3 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 19  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »A gdyż był osmy dzień, wezwał Mojżesz Aarona i synow jego, i więcszych s Israhela rodem i rzecze ku Aaronowi: [2] »„Weźmi z stada cielca za grzech a skopu ku obiecie kadzidlnej, oba niepokalana, a ofieruj je przed Bogiem. [3] »A synom israhelskim mow: Weźmicie kozła za grzech i cielca, i barana rocznia a przez pokalania ku obiecie kadzidlnej, [4] »wołu a skopu za pokojne obiaty a obietuje❬ci❭e je przed Panem, w święcidlni obyczajnej wszech biel olejem pokropioną ofierujcie, boć dziś zjawi się wam Pan wasz”. [5] »I przyniosą przeto wszytko, jakoż przykazał Mojsesz, ku dźwirzom stanowym, gdzież to wszytko gdyż stało się przed pos- polstwem, [6] »rzecze Mojżesz: „Toć jest rzecz, ktorąż to przykazał Bog, uczyńcie a sjawi się wam chwała jego”. [7] »I rzecze ku Aaronowi: „Przystęp ku ołtarzu a obietuj za grzech twoj, a ofieruj obiatę, a proś za się ❬...❭ 
«  3 Księga Mojżeszowa 8 3 Księga Mojżeszowa 9 3 Księga Mojżeszowa 19  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.