Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nahuma » Rozdział 1
«  Księga Daniela 3 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[15] »❬zwiastująceg❭o pokoj. Święć, domie judz❬ski❭, święta twa a spełń śluby ❬tw❭e, bo się nie pokusi więcej, ❬ab❭y przeszedł w tobie Belijal, bo ❬wszytek❭ jest zaginął. 
«  Księga Daniela 3 Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.