Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » Księga Nahuma » Rozdział 2
«  Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2 Księga Nahuma 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wyszedł jest, jenże rozżenie przed ❬tob❭ą, jenże będzie strzec oblę❬że❭nia. Patrz w drogę, posil lę❬dź❭wia, posil twej mocy barzo. [2] »❬B❭o jako otpłacił Pan pychę Ja❬ku❭bowę, takież pychę Israhelo❬w❭ę. Bo zagubiciele je pogubi❬li❭ a plemię jich poruszyli. [3] »Szczyt ❬si❭lnych jego ogniowy, mężow❬i❭e zastęp❬a❭ jego w czyrwonych po❬st❭awcoch, ogniowe ogłowi ❬w❭ozow w dzień przyprawowa❬ni❭a jego a popędziciele[m] jego ❬uś❭pieni są. [4] »Na drogach zamąceni ❬są❭ wozowie jego [wozowie jego], stłuczeni są na ulicach, weź❬rz❭enie jich jako lampy, jako łys❬ka❭wice biegające[j] na przeki. [5] »Ro❬zp❭omienie się na swe silne, pa❬da❭ć będą w swych drogach, rą❬cze❭ wzydą na mury jego a przyp❬ra❭wion będzie stanek. [6] »Brony po❬to❭kowe otwarty są a kościoł aż ❬do❭ ziemie skażon jest. [7] »A rycerz ❬ję❭t [i] zawiedzion jest, a dziewki ❬je❭go gnany były łkające jako ❬go❭łębice szemrzące na swych ❬si❭ercoch. [8] »A Niniwen jako staw ❬w❭od wielkich wody jego, ale ❬o❭ni są uciekli rzekąc: Stojcie, stojcie, a nie, kto by się nawrocił. [9] »Rozchwatajcie śrzebro, rozchwatajcie złoto, a nie końca bogacstwu ze wszech sędow żądliwych. [10] »Rozmiotana a rozdarta i roztargana a sierce dręchłe, a rozpuszczenie lędźwi, a niedostatek we wszelkich lędźwiach, a twarz wszytkich jako czarność garncowa. [11] »Gdzie jest bydlenie lwowe a pastwiszcze lwiąt lwowych, do niegoż to szedł lew, aby tam wszedł [lew a] szczeniec lwowy, a nie jest, kto by ji zastraszył? [12] »Lew nałapał dosyć lwiętom swym ❬...❭ i napełnił korzyści jaskinie swe a odpoczywadło swe łupem. [13] »Owa toć ja k tobie, ❬mo❭wi Pan Bog wszech zastępow, a zażgę aż do wirzchu wozy twe, a lwięta twa śnie miecz, a wyplenię z ziemie korzyść twą, a nie będzie słyszan więcej głos posłow twych. 
«  Księga Nahuma 1 Księga Nahuma 2 Księga Nahuma 3  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.