Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 13
«  4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[14] »(13:15) ❬...❭ Naabbi syna Napsy. [15] »(13:16) Z pokolenia Gad Guele syna Machyrowa. [16] »(13:17) Toć są jimiona mężow, ktoreż to wysłał jest Mojżesz ku opatrzeniu ziemie kanaańskiej. I nazwał jest ozeasz❬a❭ syna Nunowa Jozue. [17] »(13:18) I posłał je Mojżesz ku spatrzeniu ziemie kanaańskiej, i rzecze k nim: „Wzydziecie ku południowej stronie, a gdyż przydziecie ku goram, [18] »(13:19) opatrzycie ziemie, kakie są, i lud, jenże bydli w niej, jestli silny czyli mdły, jestli mały czyli wieliki, [19] »(13:20) a takież ziemia jestli dobra czyli zła, miasta takież omurowaneli czyli przez muru, [20] »(13:21) dziedziny użyteczneli czyli nieużyteczne, sąli s lasy albo przez lasow. Posilcie się a przynieście nam owoce z tej ziemie. A był czas, gdyż ❬już❭ źrzałe jagody godziły się zobać. [21] »(13:22) A gdyż weszli, śpiegowali ziemię od puszczej Swej do Kohob jidąc do Emach. [22] »(13:23) I weszli aż ku południowej stronie i przyszli byli eż do Ebron, gdzież byli Achynijan i Syzaj, i Tolmaj, synowie Enachowi, bo Ebron siedm lat drzewiej niżli Tanim miasto ejipskie ustawiono jest. [23] »(13:24) A szedwszy aż do potoka gronnego urzazali latorośl z gronem swym, ktoreż nieśli na żyrdzi jedwo dwa męża. A jabłek zarnatych i figow z tego miasta nabrali, [24] »(13:25) ktoreż jest to nazwano Nehelestot, toć jest potok gronny, przetoż że grono odtąd przynieśli są synowie israelszczy. [25] »(13:26) I wrocili się łazęki z tej ziemie po cztyrdzieści dniow wszytki kraje schodziwszy, [26] »(13:27) i przyszli są ku Mojżeszowi i ku Aaronowi, i ku wszemu zboru synow israelskich na puszczę Faran, to jest w Kades, i mowili są k nim i ku wszemu mnostwu, i pokazali są owoce tej ziemie, [27] »(13:28) i wypowiadali rzekąc: „Przyszlismy do ziemie, do ktorejżeś był posłał nas, jaż to zaiste ciecze mlekiem a miodem, jakoż po tem to owocu ma się poznać, [28] »(13:29) ale b[l]ydliciele przesilne ma a miasta wielika a omurowana. Rod Enachow widzielismy tam, [29] »(13:30) a Amalech przebywa na południe, Eteus i Jebuzeus a Amoreus przebywa na gorach, a Kananeus przebywa podle morza a podle rzeki jordańskiej”. [30] »(13:31) Zatym Kalef krocąc szemranie ludzkie, jeż to się wznikało miedzy ludem przeciw Mojżeszowi, i rzecze: „Pomy, abychom obsiedli ziemię, bo możem ją odzierżeć”. [31] »(13:32) Ale jini, ktorzyż byli s nim, mowili rzekąc: „Nikakiej k temu ludu nie możem wnić, bo silniejszy nas jest”. [32] »(13:33) I zgańbili ziemię, ktorąż oglądali byli, przed synmi israelskimi rzekąc: „Ziemia, ktorążesmy schodzili, żrze bydliciele swe, lud, ktoryżesmy opatrzyli, wysokiego wzrostu jest. [33] »(13:34) Tusmy widzieli niektore dziwy synow Enachowych z plemienia obrzymowego, jimże to przyrownanismy, a zdalismy się jako kobyłki. 
«  4 Księga Mojżeszowa 4 4 Księga Mojżeszowa 13 4 Księga Mojżeszowa 14  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.