Teksty » Biblia Królowej Zofii - Transkrypcja » 4 Księga Mojżeszowa » Rozdział 19
«  4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »I mowił jest Pan ku Mojżeszowi a ku Aaronowi rzekąc: [2] »„Ten to jest zakon obiaty, jeż to jest ustawił Bog. Przykaż synom israelskim, ać przywiodą przed cię krowę czyrwoną całego wieku, na nieże to nie byłoby niżadnie pokalanie ani nosiła jarzma, [3] »i dasz ją Eleazarowi kapłanowi, jenże ją wywiedzie z stanow i zabije przede wszemi, [4] »a omoczy palec we krwi jej, pokropi przeciwko drzwiam stanowym siedmkroć [5] »i zeżże ją przed widzenim wszytkich, tako skorę jako mięso i krew, i gnoj wrzuci w płomień. [6] »A drzewo cedrowe[j] a kokcyn czyrwony dwojckroć barwiony, a izop kapłan wrzuci w płomień, jenże krowę spali. [7] »A tedy potem omyje rucho i ciało swe, wnidzi❬e❭ w stany i będzie pokalan aż do wieczora. [8] »I ten, jenże ji zżegł, omyje rucho swe i ciało a nieczyst będzie aż do wieczora. [9] »Ale zbierze mąż czysty popioł krowy i pospie ji przed stany na przeczystem mieścu, aby był wielkości synow israelskich w strożą i k wodzie kropionej, bo za grzech krowa zeżżona jest. [10] »A gdyż omyje rucho swe, jenże jest w❬y❭niosł popioł krowy, nieczyst będzie aż do wieczora. I będą to mieć synowie israelszczy i przychodnie, ktorzyż przebywają miedzy wami, za świątość prawem wiecznym. [11] »Ktoż by się dotknął ścirzwu człowieczego a przeto nieczyst będzie za siedm dni, [12] »pokropion będzie z tej to wody dnia trzeciego i siodmego, a tak oczyszczon będzie. Pakliby trzeci dzień nie był pokropion, siodmego nie może czyst być. [13] »Wszelki, ktoryż by dotknął człowieczej dusze marliny a nie był pokropion tą wodą, pokala stan boży i zginie z Israela, bo wodą poświęconą nie jest pokropion, nieczyst będzie a ostanie nieczystota na niem jego. [14] »To jest prawo człowieka, jenże by umarł w stanu: wszelki, ktoryż wnidzi❬e❭ w stan jego, i wszytki, ktoreż tam są ssędy, pokalane będą za siedm dni. [15] »Sąd, ktoryż nie przykryty ani przywiązany z wirzchu, pokalany będzie. [16] »Pakli kto na polu dotknie marchy zabitego człowieka albo samego o sobie umarłego, lecz kości jego, lecz grobu, nieczyst będzie za siedm dni. [17] »I nabiorą popiołu zeżżonego za grzechy i wleją żywej wody na nie w ssąd. [18] »W ktorychże to gdyż człowiek [nie]czysty omoczy izop, a pokropi stan i wszytko nadobie, i lud takąż nieczystotą pokalany[e], [19] »a takim obycza❬j❭em oczyszczony oczyści nieczystego trzeciego i siodmego dnia, a oczyszczony siodmego dnia spierze rucho swe i omyje się a nieczyst będzie aż do wieczora. [20] »Pakli kto tym to obyczajem nie byłby oczyszczon, zginie dusza jego z pośrzodku zboru jego, bo świątynią bożą pokalał a nie jest wodą oczyszczenia pokropion. [21] »I będzie to przykazanie włosne i wieczne. Ale ten, jenże kropi wodą, omyje rucha swa. Wszelki, jenże dotknie wod oczyszczenia, nieczyst będzie aż do wieczora. [22] »Csokoli dotknie nieczystego, będzie nieczysto, a dusza, ktoraż się dotknie csokoli z tego, nieczysta będzie aż do wieczora”. 
«  4 Księga Mojżeszowa 18 4 Księga Mojżeszowa 19 4 Księga Mojżeszowa 20  »


 Źródło tekstu: Instytut Języka Polskiego PAN w KrakowieOpis prezentowanego tekstu: Tekst opracowany na podstawie "Korpusu tekstów staropolskich do roku 1500" udostępnionego przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Wersja tekstu z września 2005. Transkrypcja na podstawie: Bernacki, L.: Biblia Szaroszpatcka. Podobizna kodeksu Biblioteki Reformowanego Gimnazjum w Szaroszpataku. Kraków 1930. Tekst zamieszczony za zgodą IJP PAN.